Rozliczanie zużytej wody

Pytanie:

Moja spółdzielnia nalicza dodatkową opłatę za zużycie wody (współczynnik zużycia równy 1.25 i więcej) tym lokatorom, u których są zainstalowane liczniki. Czyli płaci się nie 100 tylko 100*1,25=125. Uzasadniają to faktem, iż licznik główny wskazuje większe zużycie niż suma naszych liczników lokatorskich, wynikające m.in. z niezauważalnych ubytków wody ze spłuczki, kapanie z kranów itp. Ponieważ posiadam licznik atestowany i brak ubytków wody, postanowiłam płacić tylko za rzeczywiste zużycie. Czy jestem w stanie obronić swoje racje podpierając się literą prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozliczanie zużytej wody

W przypadku budynków wielolokalowych wmowę z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym zawiera właściciel budynku (spółdzielnia). Warunkiem zawarcia takiej umowy jest, by właściciel rozliczał różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków właściciel dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, a należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach (art. 26 ust. 3 ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: