Sądowe ustalenie ojcostwa a zmiana wpisu w akcie urodzenia dziecka

Pytanie:

"Czy sąd może ustalić ojca dziecka? Co wówczas się stanie z wpisem w aktach stanu cywilnego, jeśli widnieje tam inny mężczyzna niż sąd ustalił?"

Odpowiedź prawnika: Sądowe ustalenie ojcostwa a zmiana wpisu w akcie urodzenia dziecka

Sądowe ustalenia ojcostwa następuje na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, które stanowi wyłączną podstawę do wpisania wzmianki
dodatkowej do aktu urodzenia dziecka o sądowym ustaleniu ojcostwa i zmianie nazwiska dziecka.
Nawet więc, jeżeli ojciec dziecka nie uznał go, matka może wnieść powództwo o ustalenie ojcostwa.
Zgodnie z przepisem art. 84. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka
oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z
takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

Wówczas to sąd, po przeprowadzeniu rozprawy, ustali ojcostwo dziecka, a na ojcu będą ciążyć
obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej. Wydaje się, że takie rozwiązanie byłoby
najkorzystniejsze w przypadku, gdyby matka zdecydowała się jednak na pozostawienie dziecka
przy sobie. Sądowe ustalenie ojcostwa pociąga za sobą skutki zarówno w sferze prawa
rodzinnego, jak i innych dziedzin prawa. Co istotne, pomiędzy dzieckiem a ojcem postanie
obowiązek alimentacyjny.

W przypadku sądowego ustalenia ojcostwa zmienić się mogą dane ojca dziecka wpisane w akcie
urodzenia. Ponadto, dane te mogą się zmienić także w przypadku wydania orzeczenia o przysposobieniu dziecka (adopcji). 

Sądowe ustalenie ojcostwa może jednak nastąpić dopiero po narodzinach potomka.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika