Stwierdzenie nabycie spadku

Pytanie:

"Ojciec nasz zmarł 15 lat temu, natomiast matka 20 lat temu. W tym roku złożyłem do sądu wniosek o nabycie spadku. We wniosku podałem tylko nazwisko ojca opisując, że ojciec w chwili śmierci był wdowcem a więc nie wnioskowałem o nabycie spadku po matce. Otrzymałem prawomocne orzeczenie sadu o nabyciu spadku po ojcu, jednak podobno powinienem takie samo otrzymać po matce a więc po rodzicach. Czy tak powinno być? Teraz zamierzamy złożyć wniosek o sądowy dział spadku z uwagi na skomplikowaną sytuację. Czy teraz można we wniosku o dział spadku zaznaczyć również problem nabycia spadku po matce?"

Odpowiedź prawnika: Stwierdzenie nabycie spadku

Oczywistym jest, że postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu jest niezależne od stwierdzenia nabycia spadku po matce. Zatem postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po matce powinno być przeprowadzone (to są przecież dwie odrębne masy spadkowe).

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz spis inwentarza, jak również podać jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło, dokonuje go sąd w toku postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału o stwierdzeniu nabycia spadku. Zatem zgłoszenie we wniosku o dział spadku kwestii stwierdzenia nabycia spadku po matce jest dopuszczalne. Sąd właściwy do działu spadku przeprowadzi najpierw postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po matce, według przepisów o postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie dokona działu spadku jeśli taki jest potrzebny. Nie będzie dział spadku potrzebny, gdy jest Pan jedynym spadkobiercą.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika