Transport dzieci do szkół

Pytanie:

Czy w autobusie-gimbusie, który dowozi dzieci do szkół, w którym jest opiekun i kierowca, można dopuścić sytuację aby w przypadku wolnych miejsc mógł jechać mieszkaniec niebędący uczniem. Czy można pobrać za to opłatę? Czy istnieje możliwość prawna, aby połączyć dowóz dzieci do szkół z funkcją transportu publicznego dla mieszkańców, przy zachowaniu opiekuna dla dojeżdżających dzieci i pobieraniu opłat za przewóz osób niebędących uczniami?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Transport dzieci do szkół

Obowiązek zapewniania uczniom bezpłatnego dojazdu do szkół została uregulowana w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z art. 14a ust. 3 i 17 ust. 3 ustawy obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Przepis ten stanowi zatem, że gmina może zorganizować przewóz dzieci na dwa sposoby. Gmina może zorganizować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu, co oznaczałoby stworzenie specjalnego transportu tylko dla przewozu uczniów. Drugim rozwiązaniem jest natomiast zwracanie kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Jest to rozwiązanie celowe zwłaszcza w miastach, które posiadają dobrze rozwiniętą sieć komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym możliwe jest zapewnienie przewozu dzieci do szkół w ramach transportu publicznego. Należy jednakże pamiętać, iż autobus przewożący dzieci i innych mieszkańców traci przymiot autobusu szkolnego w rozumieniu art. 2 pkt 41a Prawa o ruchu drogowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Odsetki

Dzisiaj 3:8:6 przez: Raflew

Prawo do działki

14.10.2021 przez: mementomori9

Prawo do działki

14.10.2021 przez: mementomori9

Oświadczenie od redakcji przy chęci publikacji pracy

13.10.2021 przez: AnnaDabrowskaWro