Uiszczenie różnicy zasądzonych alimentów

Pytanie:

"Zgodnie z wyrokiem sądowym z czerwca br. zostałem zobowiązany do wypłaty podwyższonych alimentów na córkę od września ubiegłego roku (wtedy była żona złożyła pozew). W ubiegłym roku płaciłem regularnie alimenty w kwocie wyższej o 11% aniżeli powinienem (mam na to pokwitowania). Czy obecnie w ramach rozliczenia (dopłaty) rożnicy pomiędzy nowo zasądzoną kwotą a poprzednią mogę uwzględnić te dokonywane przeze mnie nadpłaty licząc od września do grudnia ubiegłego roku? "

Odpowiedź prawnika: Uiszczenie różnicy zasądzonych alimentów

W związku z sądowym podwyższeniem alimentów od września ubiegłego roku będzie Pan zobowiązany do uiszczenia różnicy pomiędzy kwotą alimentów faktycznie, rzeczywiście płaconych przed dokonaniem podwyższenia a kwotą alimentów ustalonych w orzeczeniu o ich podwyższeniu. W związku z tym w ramach rozliczenia (dopłaty) różnicy będzie Pan mógł uwzględnić dokonywane przez Pana nadpłaty alimentów ponad wcześniej ustaloną kwotę. W tym przypadku różnica będzie bowiem liczona nie od wysokości alimentów ustalonych wcześniejszym wyrokiem sądowym, ale od wysokości alimentów rzeczywiście przez Pana uiszczonych. Kwotę faktycznie wpłacanych przez Pana alimentów będzie jednak Pan musiał w jakikolwiek sposób udowodnić np. przedstawiając przelewy bankowe, pokwitowania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika