Umowa kredytu

Pytanie:

"Co powinna zawierać umowa kredytu?"

Odpowiedź prawnika: Umowa kredytu

Z mocy przepisów ustawy, umowa kredytu powinna zawierać pewne elementy:
- strony umowy,
- kwotę i walutę kredytu,
- cel, na który kredyt został udzielony,
- zasady i termin spłaty kredytu,
- wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
- sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
- zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
- terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
- wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,

- warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Katalog elementów, które powinny znaleźć się w umowie kredytu nie jest zamknięty. Nie ma przeszkód, aby strony zawarły pewne dodatkowe elementy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika