Umowa kredytu zgodna z przepisami ustawy Prawo bankowe

Pytanie:

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu, by była zgodna z przepisami ustawy prawo bankowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa kredytu zgodna z przepisami ustawy Prawo bankowe

Zgodnie z art. 69. 2. ustawy prawo bankowe Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

1. strony umowy,

2. kwotę i walutę kredytu,

3. cel, na który kredyt został udzielony,

4. zasady i termin spłaty kredytu,

5. wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,

6. sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,

Porady prawne

7. zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,

8. terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,

9. wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,

10. warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne