Umowy trójstronne

Pytanie:

Firma A jest inwestorem, podpisuje umowę na wykonanie robót z wykonawcą - firmą B. Firma B zleca prace podwykonawcy - firmie C. Po zakończeniu robót firma B zwleka z zapłatą firmie C. Czy można w drodze trójstronnego porozumienia doprowadzić do sytuacji, żeby płatność odbyła się bezpośrednio z firmy A do C? Czy jest to cesja wierzytelności? Czy wiążą się z tym jakieś dodatkowe opłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowy trójstronne

Zakładamy, że umowa, której dotyczy pytanie jest umową o roboty budowlane, tzn. taką, w której wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do dostarczenia określonych materiałów i ich montażu. Umowa jest ważna jeśli została zawarta w formie pisemnej. W powyższej sytuacji, jeżeli firma B nie płaci firmie C, to ta ostatnia może żądać zapłaty także od inwestora. Nie jest potrzebna do tego żadna dodatkowa umowa. Inwestor i wykonawca są bowiem solidarnie odpowiedzialni za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane. Jeżeli umowę zawiera podwykonawca z dalszym podwykonawcą, to za zapłatę wobec dalszego podwykonawcy są odpowiedzialni solidarnie inwestor, wykonawca (zwany też generalnym wykonawcą) oraz osoba, która zawarła umowę z dalszym podwykonawcą, czyli podwykonawca. W takim wypadku podwykonawca (w pytaniu określony jako firma C), czy ewentualny dalszy podwykonawca może żądać zapłaty od każdego z dłużników odpowiedzialnych solidarnie. Może kierować żądanie do wszystkich, do kilku lub tylko do jednego. Bez względu na to do czasu uiszczenia pełnej kwoty w/w pozostają odpowiedzialni.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne