Utrata koncesji na sprzedaż alkoholu (piwa)

Pytanie:

Rodzice otworzyli sklep na obrzeżach 38 tys. miasta. Na otwarcie sklepu spożywczego przeznaczyli środki z kredytów, więc co miesiąc muszą spłacać raty kredytowe. Po pół roku działalności nie zdążyli zapłacić za koncesję na sprzedaż piwa, spóźnili się 2 dni z powodu braku pieniędzy. Jak to jest na prawdę z koncesją? Dlaczego nie można zapłacić odsetek za tę zwłokę, tylko od razu cofana jest koncesja na pół roku? Czy tak to wygląda albo powinno wyglądać? Przecież takie sklepy są podatnikami, a odcięcie im sprzedaży takich napojów jak piwo, bo z alkoholu było tylko to sprzedawane, automatycznie zmusza do zamknięcia sklepu i zawieszenia działalności.

Masz inne pytanie do prawnika?

20.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Utrata koncesji na sprzedaż alkoholu (piwa)

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje, iż działalność w zakresie określonym w przepisach Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymaga uzyskania zezwolenia (art. 75 ust. 1 pkt 1). Art. 18 ust. 7 pkt 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości stanowi zaś jednoznacznie, iż warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest (oprócz innych wymienionych w Ustawie przesłanek) wniesienie opłaty, o której mowa w art. 11[1] Ustawy (czyli  opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). Dodatkowo art. 18 ust. 12 pkt 5 przewiduje, iż zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niedokonania opłaty, o której wspomniano, w wysokości i terminach określonych w Ustawie.

Istnieje w opisywanym przypadku jednak możliwość "odzyskania" zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powołanej przyczyny może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: