Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

Pytanie:

Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające wobec osoby, która nie uzyskała poświadczenia bezpieczeństwa, można przeprowadzić najwcześniej po roku od daty odmowy wydania poświadczenia. Przepis ten odnosi się do wszystkich rodzajów postępowań sprawdzających. Czy oznacza to, że również osoba, której odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową opatrzonych klauzulą \"ściśle tajne\", będzie mogła ubiegać się o uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych opatrzonych niższą klauzulą (Tajne, Poufne) - dopiero po upływie roku od daty odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

Powołany w pytaniu przepis ustawy o ochronie informacji niejawnych nie różnicuje sytuacji odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa od rodzaju postępowania sprawdzającego (związanego z kategorią informacji niejawnych - ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone). Zatem jeżeli osoba nie uzyskała poświadczenia bezpieczeństwa w związku z dostępem do informacji ściśle tajnych, przez okres roku od odmowy wydania poświadczenia nie może również otrzymać poświadczenia bezpieczeństwa w związku z dostępem do informacji poufnych i tajnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne