Wadliwe oznakowanie produktów żywnościowych

Pytanie:

Jakich elementów nie może zawierać oznakowanie produktów żywnościowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wadliwe oznakowanie produktów żywnościowych

Ustawa o bezpieczeństwie żywności zawiera ogólne wytyczne dotyczące oznakowania produktów spożywczych. Oznakowanie środka spożywczego nie może:

1) wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności: a) co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji, b) przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada, c) przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości;

Porady prawne

2) przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości oraz zawierać oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z przepisami.

Powyższe dotyczy także reklam produktów spożywczych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne