Warunki formalne weksla własnego

Pytanie:

Jakie warunki formalne musi spełniać weksel własny aby był ważny i skuteczny?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunki formalne weksla własnego

Dla oceny czy weksel spełnia warunki formalne weksla własnego należy sięgnąć do treści art. 101 prawa wekslowego.

Artykuł 101 prawa wekslowego określa treść tego dokumentu, uzależniając od realizacji przez wystawcę wymogów w nim zawartych traktowania dokumentu jako weksla własnego, z drugiej strony dla ważności dokumentu jako weksla wystarczy wypełnienie tylko tych wskazań, o których mówi przepis. Weksel może być wystawiony na dowolnej kartce papieru. Dla jego ważności nie jest konieczne użycie blankietu urzędowego (por. Opalski Wiesław [w:] Komosa Tadeusz, Opalski Wiesław - Prawo wekslowe i prawo czekowe. Komentarz. Warszawa 1999 Wydawnictwa Prawnicze PWN).

Tak więc weksel powinien zawierać (art. 101 prawa wekslowego):

1) nazwę „weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;

2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;

3) oznaczenie terminu płatności;

4) oznaczenie miejsca płatności;

5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;

6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;

7) podpis wystawcy wekslu.

Art. 101 prawa wekslowego wylicza części składowe weksla. Rygoryzm formalny prawa wekslowego wyraża się m.in. w tym, że brak chociażby jednego z tych elementów składowych pozbawia dokument charakteru weksla. Nie dotyczy to jednak braku terminu płatności (pkt 3), miejsca płatności (pkt 4) i miejsca wystawienia (pkt 6). W tych przypadkach uzupełnienie treści weksla następuje w drodze domniemań prawnych wynikających z art. 102 prawa wekslowego. Kolejność poszczególnych elementów treści weksla nie ma decydującego znaczenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne