Warunki zmiany imienia

Pytanie:

Pod jakimi warunkami mogę zmienić swoje imię?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunki zmiany imienia

Przez zmianę imienia rozumie się zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za takie powody uważa się w szczególności sytuację gdy:
- imię jest ośmieszające albo nie licuje z godnością człowieka,
- zmiana jest dokonywane na imię używane,
- imię zostało bezprawnie zmienione,
- zmiana jest dokonywana na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Przy czym jest to tylko wyliczenie przykładowe. Zmiana może być dokonana także z innych powodów, ale tylko gdy powody takie można uznać za ważne. Jest to wyraz obowiązującej w naszym systemie zasady stabilności imienia i nazwiska.
Zmiana nazwiska może nastąpić tylko na wniosek strony. Oceny, czy dane powody są ważne, dokonuje organ, przy czym powody te muszą brać pod uwagę subiektywne przekonania danej osoby oraz zobiektywizowane i zracjonalizowane kryteria oceny. Organ posiada sporo swobody przy dokonywaniu takiej oceny, dlatego jest możliwe, że w konkretnej sytuacji uzna podane powody, za niespełniające tego wymogu.
Tagi:  warunki, zmiana, imię

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: