Warunki zmiany imienia

Pytanie:

Pod jakimi warunkami mogę zmienić swoje imię?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunki zmiany imienia

Przez zmianę imienia rozumie się zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za takie powody uważa się w szczególności sytuację gdy:
- imię jest ośmieszające albo nie licuje z godnością człowieka,
- zmiana jest dokonywane na imię używane,
- imię zostało bezprawnie zmienione,
- zmiana jest dokonywana na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Przy czym jest to tylko wyliczenie przykładowe. Zmiana może być dokonana także z innych powodów, ale tylko gdy powody takie można uznać za ważne. Jest to wyraz obowiązującej w naszym systemie zasady stabilności imienia i nazwiska.
Porady prawne
Zmiana nazwiska może nastąpić tylko na wniosek strony. Oceny, czy dane powody są ważne, dokonuje organ, przy czym powody te muszą brać pod uwagę subiektywne przekonania danej osoby oraz zobiektywizowane i zracjonalizowane kryteria oceny. Organ posiada sporo swobody przy dokonywaniu takiej oceny, dlatego jest możliwe, że w konkretnej sytuacji uzna podane powody, za niespełniające tego wymogu.
Porady prawne
Tagi:  warunki, zmiana, imię

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne