Wniosek skierowany do kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianę nazwiska

Pytanie:

Jakie elementy powinien zawierać wniosek skierowany do kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianę nazwiska?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.1.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wniosek skierowany do kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianę nazwiska

Wniosek o zmianę nazwiska zawiera:
- imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
- adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
- w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
- numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”;
- imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
- uzasadnienie.
Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:
- odpis zupełny aktu urodzenia,
- odpis zupełny aktu małżeństwa,
- odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
- inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.
Odpisów zupełnych nie trzeba dołączać, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę nazwiska. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość (najlepiej dowód osobisty).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: