Wynagrodzenie prokurenta

Pytanie:

Przeczytałam, że prokura nie stanowi podstawy do wynagrodzenia jedynie do zwrotu kosztów z działalności prokurenta. Tymczasem zgromadzenie wspólników ustanowiło stale miesięczne wynagrodzenie prokurenta. Czy mogę je wpisać w umowie prokurenta? Czy trzeba zawrzeć jakąś inną umowę? W takim wypadku jaką?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie prokurenta

Prokura jest pełnomocnictwem obejmującym umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, udzielonym przez przedsiębiorcę i podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Z samą prokurą nie musi być związane wynagrodzenie. Nie oznacza to jednak, iż wynagrodzenie takie nie może zostać ustalone. Prokurent może bowiem za swoje czynności, usługi otrzymywać wynagrodzenie. W celu ustalenia wynagrodzenia nie trzeba sporządzać żadnej osobnej umowy. Wynagrodzenie może być określone w samej umowie o ustanowienie prokury.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: