Wypowiedzenie umowy timesharingu o charakterze obligacyjnym

Pytanie:

Czy można wypowiedzieć umowę timesharingu o charakterze obligacyjnym na zasadzie analogii do wypowiadania umowy najmu?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy timesharingu o charakterze obligacyjnym

K. Pietrzykowski zastanawiając się nad zastosowaniem w drodze analogii przepisów o wypowiedzeniu umowy najmu, zauważa iż obligacyjny timesharing nie może być utożsamiany z umową najmu. Przede wszystkim jednorazowe wynagrodzenie nie stanowi czynszu, który zawsze jest świadczeniem okresowym. Ponadto timesharing zwykle wiąże się z realizacją uprawnień do nieruchomości przez wiele lat, co wymaga odpowiednich gwarancji stabilnej pozycji nabywcy, a także jest to prawo przenoszalne. Autor wskazuje, że jakkolwiek w orzecznictwie na temat możliwości wypowiedzenia umowy nienazwanej słusznie przyjmuje się „dopuszczalność stosowania do umów nienazwanych ogólnych przepisów prawa cywilnego, regulujących stosunki zobowiązaniowe oraz - w drodze analogii - przepisów dotyczących tych umów nazwanych, które swoim charakterem prawnym są najbardziej zbliżone do danej umowy nienazwanej” (post. TK z 28.4.2003 r., Ts 89/02, OTK-B 2003, Nr 2, poz. 96), to jednak z uwagi na wskazane powyżej różnice do wypowiedzenia umowy o timeshare nie znajdą zastosowania przepisy o wypowiedzeniu stosunku najmu (por. co do stosowania w drodze analogii przepisów o wypowiedzeniu - orz. SN z 7.12.2000 r., III CKN 351/00, OSNC 2001, Nr 6, poz. 95). W szczególności nie jest dopuszczalne wypowiedzenie obligacyjnego timesharingu o charakterze terminowym. Odmiennie niż wskazano w ramach przepisów o najmie (art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego), postanowienie umowne dopuszczające taką możliwość należy uznać za sprzeciwiające się naturze zobowiązania. Zatem, mimo bezwzględnie obowiązującego charakteru przepisów art. 673 § 1 i 2 oraz art. 688 KC (zob. orz. SN z 6.4.2000 r., II CKN 264/00, OSN 2000, z. 10, poz. 186), nie znajdą one zastosowania do umowy timesharingu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: