Wystąpienie o ponowne ustalenie emerytury

Pytanie:

W jakich wypadkach i na jakiej podstawie prawnej można żądać ponownego ustalenia emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wystąpienie o ponowne ustalenie emerytury

Podstawa materialno-prawna dla przedmiotowego wystąpienia znajduje się w przepisach analizowanej ustawy:

Art. 108. 1. Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art. 24 lub 24a, emeryt podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość świadczenia ulega ponownemu ustaleniu w sposób określony w ust. 2.

Ponowne ustalenie prawa do świadczenia przedemerytalnego bądź zmiana wysokości tego świadczenia może nastąpić na skutek:

1. doliczenia dotychczas nieuwzględnionego okresu (składkowego lub niekładkowego), uprawniającego do emerytury, przebytego przed nabyciem prawa o świadczenia przedemerytalnego,

2. ponownego ustalenia podstawy wymiaru emerytury, jeśli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Emerytura kierowcy ciężarowego adr

17.12.2017 przez: ladaca669

Emerytura na nowych czy starych zasadach

19.4.2017 przez: emilkaaa