Zabezpieczenie pożyczki wekslem

Pytanie:

Mam problem z niesolidnym dlużnikiem któremu pożyczyłem pieniądze.Umowa pożyczki została spisana i poparta wekslem "in blanco". Termin spłaty minął już niestety pół roku temu. Czy taka umowa może ulec przedawnieniu ? Dłużnik jest osobą fizyczną.

Masz inne pytanie do prawnika?

13.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zabezpieczenie pożyczki wekslem

Roszczenie z umowy pożyczki przedawnia się z upływem lat trzech od chwili kiedy kwota pożyczki miała być zwrócona. Zabezpieczenie wekslowe umożliwia jednak przez cały ten okres czasu dochodzenia zwrotu pożyczki. W tym celu należałoby wystąpić z powództwem do właściwego sądu cywilnego. Można jednak spróbować wezwać niesolidnego dłużnika (np. listem poleconym) do zwrotu kwoty pożyczki, a dopiero po bezskutecznym upływie wyznaczonego w piśmie terminu uciec się do sądowego egzekwowania swoich roszczeń.

Porady prawne
Tagi:  weksel, pożyczka

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne