Zabezpieczenie pożyczki

Pytanie:

"W jaki sposób można ustanowić zabezpieczenie na samochód a jak na nieruchomość udzielając pożyczki osobie fizycznej lub prawnej?"

Odpowiedź prawnika: Zabezpieczenie pożyczki

Istnieje wiele sposobów zabezpieczenia roszczeń z tytułu pożyczki. Jeżeli zabezpieczeniem ma być samochód, dopuszczalne jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie - powinna być to umowa w formie pisemnej. Można także ustanowić na samochodzie prawo zastawu - w formie pisemnej, poprzez oświadczenie właściciela pojazdu. Jeżeli pozyczkodawcą jest podmiot prowadzący działalnośc gospodarczą na terytorium RP, zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy pożyczki może przybrać formę zastawu rejestrowego. W tym celu konieczne jest spisanie umowy (w formie pisemnej pod rygorem nieważaności) oraz wpis do rejestru zastawów. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości, najkorzystniejsza formą jest ustanowienie hipoteki na tej nieruchomości i wpis tej hipoteki do księgi wieczystej. Podstawą wpisu do księgi wieczystej jest dokument z podpisem notarialnie poświadczonym, jednakże w przypadku ustanowienia hipoteki na nieruchomości, dla oświadczenia właściciela nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika