Zadania zarządcy drogi

Pytanie:

Jakie są ustawowe zadania zarządcy dróg?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zadania zarządcy drogi

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych

Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności:

4)utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2.

11)wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

16)utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne