Żądanie odsetek od odsetek w procesie

Pytanie:

W nawiązaniu do pytania o pozew o odsetki ustawowe, czy w przypadku wniesienia pozwu o zasądzenie wymagalnych na dzień bieżący odsetek ustawowych od usankcjonowanej wyrokiem kwoty głównej należą mi się odsetki ustawowe od kwoty odsetek wymagalnych na dzień złożenia pozwu?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Żądanie odsetek od odsetek w procesie

Nie ma prawnego zakazu, aby strona postępowania cywilnego żądała odsetek ustawowych od żądania odsetkowego dochodzonego w pozwie. Jedyne ograniczenie ustawowe w tym zakresie przewidziane jest w art. 482 par. 1 kodeksu cywilnego, wedle którego od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. W pozwie nalży zatem wyliczyć wartość odsetek na dzień jego wniesienia do sądu, oznaczyć ją jako wartość przedmiotu sporu (od której uzależniona jest wysokość opłaty sądowej) oraz sformułować w treści pozwu żądanie zasądzenia od strony pozwanej odsetek ustawowych od wskazanej w pozwie kwoty (de facto - odsetek od odsetek) od dnia wniesienia pozwu do dnia faktycznej zapłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Sponsorowanie przez browar

30.7.2018 przez: duzy_szczupak

jak napisać pozew o zwrot pieniędzy?

24.6.2018 przez: DorotkaDorotka

Pomówienie? Co zrobić?

25.3.2018 przez: Asterix89