Żądanie odsetek od odsetek

Pytanie:

Czy można założyć sprawę o kapitalizację odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Żądanie odsetek od odsetek

Zgodnie z art. 482 kodeksu cywilnego od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przed tym okresem (zanim powstała zaległość odsetek od odsetek może żądać tylko instytucja kredytowa udzielająca pożyczek długoterminowych.

Właściwym pozwem jest pozew o roszczenie główne lub od odsetki z zaznaczeniem od kiedy się ich żąda. Natomiast żądanie odsetek od odsetek jest zasadne i skuteczne od chwili wytoczenia powództwa. Jeśli zaległość powstała przed wniesieniem pozwu, żądanie odsetek od odsetek naliczonych do sumy głównej może być uzasadnione, jeśli strony po powstaniu tej należności z odsetek na to się zgodziły.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne