Zadośćuczynienie przy naruszeniu dóbr osobistych

Pytanie:

"Zostały naruszone moje dobra osobiste. Czy mogę dochodzić zadośćuczynienia?"

Odpowiedź prawnika: Zadośćuczynienie przy naruszeniu dóbr osobistych

Art. 24 § 1 kc zapewnia osobie, której dobro osobiste zostało naruszone również dwa roszczenia o charakterze majątkowym, a mianowicie:
- zadośćuczynienia pieniężnego lub
- zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny

Dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez poszkodowanego cel społeczny nie jest zależne od rodzaju naruszonego dobra osobistego ani też od rodzaju żądanej i udzielonej ochrony niemajątkowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika