Zameldowanie dziecka nowo narodzonego

Pytanie:

Czy zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się dwa razy? Raz w USC, a drugi raz w ewidencji ludności? Jeśli nie jest się ujawnionym w ewidencji ludności to czy jest to odpowiednikiem braku sporządzenia aktu urodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.5.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zameldowanie dziecka nowo narodzonego

Art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nakłada obowiązek zameldowania o urodzeniu dziecka przez przedstawiciela ustawowego dziecka lub inną osobę sprawującą nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Jednakże zgłoszenie danych dotyczących urodzenia, dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego - zastępuje powyższe zameldowanie (art. 14 wyżej powołanej ustawy). W sytuacji zgłoszenia urodzenia dziecka w USC nie ma zatem konieczności dokonywania ponownego zameldowania urodzenia w ewidencji ludności. Brak wpisu w ewidencji ludności nie jest więc tożsamy z niesporządzeniem aktu urodzenia, akt urodzenia jest bowiem formą rejestracji w księgach stanu cywilnego, a nie w ewidencji ludności.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne