Zapewnienie o braku innych spadkobierców jako dowód dla sądu

Pytanie:

Czy samo zapewnienie spadkobiercy, że nie ma innych osób powołanych do dziedziczenia, jest dla sądu wystarczające ?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zapewnienie o braku innych spadkobierców jako dowód dla sądu

Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę. Zapewnienie jest środkiem dowodowym charakterystycznym dla postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, mającym na celu wykazanie, że - poza już
ustalonymi - nie ma innych spadkobierców powołanych do dziedziczenia z ustawy lub na podstawie testamentu po spadkodawcy, którego dotyczy wniosek (por. Jacek Gudowski - op. cit.).
Przed złożeniem zapewnienia sąd jest obowiązany uprzedzić spadkobiercę o treści art.
Porady prawne
233 kodeksu karnego, przewidującego karę do trzech lat pozbawienia wolności za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Zapewnienie, tak jak każdy inny dowód, podlega ocenie sądu według jego
własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia całokształtu zebranego materiału.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne