Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Pytanie:

Jak powinnam rozpisać w pozwie do sądu fakturę, która była zapłacona częściowo w 5 ratach i jeszcze pozostała część do zapłacenia, tzn. czy mam dochodzić odsetek od każdej zapłaconej raty?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.11.2018

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Kodeks cywilny stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, nawet jeśli nie poniósł żadnej szkody i nawet gdy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że rozłożenie świadczenia na raty nie wynikało z umowy, a należność miała zostać uregulowana jednorazowo. Odsetki powinny być więc obliczone od zasadniczej kwoty długu, pomniejszonej każdorazowo o przypadającą ratę. Oznacza to, że odsetki nalicza się od kwoty, która pozostaje do zapłacenia, więc jeśli część świadczenia została zapłacona, to odsetki nalicza się od pozostałej części. Pamiętać także należy o obowiązującym w polskim prawie zakazie naliczania odsetek od odsetek - odsetki zawsze nalicza się od pozostałego długu głównego (np. jeśli dług wynosi 100, a odsetki 10 i dłużnik zapłacił 50, to odsetki naliczyć należy od 50, a nie od 60). Odsetki od odsetek mogą być dochodzone na drodze sądowej. Wówczas odsetki od odsetek należy liczyć od dnia następującego po dniu wytoczenia o nie powództwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: