Zarząd współwłasnością ułamkową

Pytanie:

Jestem współwłaścicielem nieruchomości czynszowej (23 lokale - tylko mieszkalne). Nie nastąpiło zniesienie współwłasności przez podział rzeczy wspólnej, nie określono umownego sposobu korzystania z niej, nie wyodrębniono żadnego lokalu, czyli jest to współwłasność ułamkowa. Na podstawie indywidualnych umów z pozostałymi współwłaścicielami mam zarządzać nieruchomością za wynagrodzeniem. W tym celu podjąłem działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu nieruchomościami (PKD 70.32.Z) i jestem VAT-owcem. Jako jednoosobowa firma rozliczam zyski z najmu zarządzanej nieruchomości podstawową formą opodatkowania, jaką jest podatek płacony według skali podatkowej (tzw. zasady ogólne), też jako VAT-owiec i oczywiście stosownie do posiadanych przez współwłaścicieli udziałów. Czy jako jeden ze współwłaścicieli mam sam z sobą zawrzeć umowę o zarządzanie moją częścią udziałów w nieruchomości i jako firma zarządzająca mam sobie wystawiać faktury VAT za zarządzanie, a jak te koszty zarządzania mają wpływ na osobną kwestię, tj. opodatkowanie moich zysków (wg udziałów) z tytułu najmu nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zarząd współwłasnością ułamkową

Zarządzanie własną nieruchomością jest obowiązkiem jej właściciela. Jeśli właściciel (lub współwłaściciel) nie może lub nie chce zajmować się własną nieruchomością (lub udziałem w nieruchomości), może powierzyć to innemu podmiotowi. Nie można natomiast zawrzeć umowy o zarządzanie z samym sobą i nie można sobie wystawiać faktur VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: