Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Marzec 2009

Co należy się każdemu z rodzeństwa

31.3.2009

Mama, wdowa, zmarła w 2008 r. nie zostawiając testamentu. Miała 4 dzieci - 2 córki i 2 synów. Pozostawiony majątek to mieszkanie spółdzielcze własnościowe oraz dom jednorodzinny. W 1993 r. (16 lat temu) mama podarowała aktem notarialnym wnukowi (synowi córki A) mieszkanie. W 2001 r. (8 lat (...)

Powaga rzeczy osądzonej

31.3.2009

3 lata temu zostałem oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 286 za to ze czynem ciągłym doprowadziłem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez poszkodowaną. Sprawa zakończyła się wynikiem uniewinniającym. W tym roku prokurator w tej samej sprawie o te sama kwotę wynikającą (...)

Sprzedaż na Allegro z USA

31.3.2009

Zwracam się z pytaniem, ponieważ prowadzę sprzedaż w serwisie Allegro. Zakupione przedmioty wysyłam prosto do kupujących ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkam i rozliczam się z podatkow. Wplaty otrzymuje na polskim koncie w banku, ktore zostalo zalozone w tym celu dla mnie przez kolezanke, (...)

Czy pracodawca może zabronić dokarmiania kotów

30.3.2009

Prowadzę niewielką firmę, biuro mieści się w segmencie na osiedlu mieszkalnym. Pracownicy uporczywie dokarmiają bezpańskie koty, które powodują zanieczyszczenie posesji wynajmowanej przez nas i u sąsiadów. Prośby o zaprzestanie dokarmiania nie skutkują. W ciepłe dni wejście do biura zaczyna (...)

Europejski Nakaz Aresztowania

30.3.2009

Jakiś czas temu zgłosiłem się na komisariacie w Hiszpanii, gdzie dowiedziałem się, że zostaję zatrzymany na podstawie ENA, a następnie zgodziłem się na transport do Polski i odpowiadanie mi na postawione mi w Polsce zarzuty. Po tym objęła mnie zasada specjalności z art.607e k.p.k. Po jakimś (...)

Nabycie udziału w drodze a służebność

30.3.2009

Mam działkę budowlaną, którą chcę podzielić. Niestety, aby to zrobić muszę mieć drogę 8-metrową (zgodnie z planem zagospodarowania), a mam w tej chwili tylko służebność 3 metry na 6 metrowej drodze prywatnej przylegającej do mojej działki . Droga 6-metrowa, jest własnością po 3 metry (...)

Założenie działalności w Polsce przez obywatela UE

30.3.2009

Osoba z Kartą Pobytu Obywatela EU chce założyć działalność gospodarczą w Polsce. Jakie wymagania musi spełnić w zależności od formy tej działalności? Jakie wymagania musi spełnić osoba z EU, która chce w Polsce założyć działalność gospodarczą? Osoba ta jest obywatelem niemieckim, (...)

Wkład wspólnika spółki cywilnej

30.3.2009

W umowie spółki cywilnej nie ma zapisu o wielkości (%) udziału poszczególnych wspólników (nie ma zapisu ile wynosi udział). Czy taka umowa jest dobra? Czy należy rozumieć że udziały w spółce są równe? W spółce jest dwóch wspólników.

Cesja i przejęcie długu

30.3.2009

Wykonawca, który podpisał umowę (nie w przetargu) na dostawę towaru z uwagi na likwidację firmę przekazuje zobowiązania z niej na inną Firmę. Zamawiający wyraża zgodę. Ale w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przekazującym nadal widnieje poprzednia firma jako strona. Czy (...)

Odpłatność za zakład opiekuńczo-leczniczy

28.3.2009

Pacjentka, z którą ze względu na stan zdrowia nie ma żadnego kontaktu przebywa w zakładzie opiekuńczo leczniczym, za który ponosi częściową odpłatność (potrącaną z emerytury). Ta część emerytury, która przypada dla pacjentki po potrąceniu przechowywana jest w depozycie kasy ZOL. Jednakże (...)

Odpowiedzialność za stan linii energetycznej

27.3.2009

Na moim gruncie od 1977r znajduje się linia energetyczna posadowiona nielegalnie. Jej właściciel dostarcza za jej pośrednictwem prąd m.in. do moich zabudowań. Linia nie jest od lat konserwowa zdarzają się awarie. Wzywane pogotowie energetyczne łata popalone kable i wystawia zaświadczenia, że (...)

Ślubowanie adwokata

27.3.2009

W związku z zażaleniem na nie etyczne, nie moralne nie zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego czynności adwokata strony przeciwnej wymagana jest znajomość przysięgi adwokackiej. Jak brzmi przysięga adwokacka?

Podpis prokurenta na wekslu

27.3.2009

Jestem prokurentem spółki z o.o. W imieniu firmy podpisuję weksel in blanco który jest zabezpieczeniem umowy leasingowej. Czy w przypadku niewywiązania się spółki z zobowiązań zawartych w umowie leasingodawca może dochodzić zwrotu pieniędzy ode mnie jako osoby prywatnej w związku ze złożeniem (...)

Zmiana wykonawcy w umowie

27.3.2009

Wykonawca, z którym podpisano umowę (styczeń 2009 r.) likwiduje działalność. Powstaje nowy podmiot i wykonawca chce, aby zamawiający wyraził zgodę na zmianę wykonawcy. Nie jestem pewna jak to uczynić. Warunki umowy dostawy pozostają bez zmian. Czy zmianę wykonawcy w umowie np. aneks trójstronny, (...)

Umorzenie postępowania egzkucyjnego

26.3.2009

Zgodnie z art. 823 kpc, postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności (...)

Opieka nad dzieckiem - niepełny wymiar pracy

26.3.2009

W mojej instytucji pracują osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu). Ile dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje rocznie takiemu pracownikowi?

Status świadka w postępowaniu karnym

26.3.2009

Ponad 3 lata temu pośredniczyłam w otrzymaniu kredytu, a także w podpisaniu umowy kredytowej Kredytobiorcami są dwa małżeństwa. Po 2 latach przyszło do mnie do firmy wezwanie z policji, w celu złożenia wyjaśnień. Policjant poinformował mnie, że mam złożyć wyjaśnienia oraz że osoby (...)

Dokumentowanie wpłat alimentów

26.3.2009

Jakbym chciał oprócz alimentów dobrowolnie dawać inne pieniążki na dziecko. Jak taką operację rejestrować? Może na druczku "KW" czy coś w tym rodzaju. Żeby był dowód, aby mi nikt nie zarzucił, że nic nie dawałem.

Obrona przed skargą sąsiedzką

25.3.2009

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wynajmuję mieszkanie w bloku studentom. Jeden z sąsiadów wysyła co kilka miesięcy skargi do spółdzielni na rzekome zakłócanie spokoju przez moich najemców. Inni sąsiedzi nie potwierdzają tych faktów i nie stwierdzili żadnego zakłócania (...)

Wszczęcie postępowania z urzędu-zawiadomienie

25.3.2009

Zgłosiłem wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie samowoli budowlanej na sąsiedniej działce w lutym 2008r. PINB nie zawiadomił mnie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W grudniu 2009 r. przysłał jedynie zawiadomienie o terminie oględzin. Oględziny wyznaczono (...)

Właściwość sądu dla byłego przedsiębiorcy

25.3.2009

Przez jakiś czas nieistotne było czy przedsiębiorca wciąż prowadzi działalność gospodarczą. Nawet jeżeli zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, to sprawę rozpatrywał sąd gospodarczy. A tu dziś sąd ten wezwał mnie do wykazania, czy pozwany wciąż prowadzi działalność (...)

Zakładanie blokad kół przez wspólnotę mieszkaniową

25.3.2009

"Wspólnota mieszkaniowa" zakłada blokady na koła lub odholowuje źle zaparkowane pojazdy. Czy Wspólnota mieszkaniowa ma prawo do założenia blokady na koło źle zaparkowanego samochodu lub nawet na odholowanie go na koszt właściciela? Za zdjęcie blokady jest pobierana oplata. Oczywiście takie (...)

Orzeczenie likwidacji a niespłacenie należności

25.3.2009

Spółka z o.o. jest w trakcie procesu likwidacji. Na dzień otwarcia likwidacji bilans spółki pokazuje wysokie kwoty zobowiązań wobec jedynego udziałowca tej spółki. Spółka likwidowana nie będzie w stanie spłacić swoich zobowiązań wobec udziałowca. Czy sąd może orzec likwidację spółki (...)

Powstrzymanie likwidacji spółki z o.o.

25.3.2009

Spółka z o.o. rozpoczęła proces likwidacji. Likwidacja została zgłoszona do sądu. Na dzień otwarcia likwidacji spółka posiada zobowiązania z tytułu pożyczki oraz z tytułu dostaw towarów wobec swojego jedynego udziałowca (spółka zagraniczna) w kwocie przekraczającej możliwość spłaty. (...)

Alimenty w oświadczeniach majątkowych

25.3.2009

Kierownik jednostki organizacyjnej gminy składa oświadczenie majątkowego na wzorze określonym w Rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów. Kierownik ten otrzymuje na podstawie wyroku sądowego alimenty zasądzone na rzecz małoletnich dzieci. Czy kwoty alimentów powinny być wykazane w oświadczeniu (...)

Wniosek o zasiedzenie i ustalenie własności

24.3.2009

Chcę odzyskać działkę leśną należąca niegdyś do mojego dziadka a później ojca. Działka przeszła w ręce innej osoby na podstawie AWZ w 1990 r. Wydaje się, że mam dwie możliwości. Złożyć wniosek o zasiedzenie przez ojca działki (posiadał ją nieprzerwanie przez 30 lat) lub złożyć (...)

Spłacenie konkubenta

24.3.2009

Trzy lata temu wzięłam wspólnie z konkubentem kredyt w Banku na mieszkanie w wys. 80 tyś. zł (po 40 tyś. na osobę, tak zostało zapisane w umowie). Jesteśmy współwłaścicielami mieszkania zakupionego od spółdzielni. Raty też spłacaliśmy po połowie tzn. po 200 zł, bo miesięczna rata (...)

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu

24.3.2009

Planuję zawrzeć umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony. W dotychczasowej umowie na czas określony zawarty był zapis o możliwości rozwiązania umowy przez wynajmującego w trybie natychmiastowym, jeżeli najemca dopuści się rażącego nadużycia regulaminu spółdzielni. Czy podobny zapis (...)

Obowiązek utrzymania budynku we właściwym stanie

24.3.2009

Dzierżawca wewnątrzzakładowej kolei wąskotorowej został zobowiązany do remontu zajezdni lokomotyw wąskotorowych. Czy użytkownika obiektu budowlanego można zmusić do remontu? Czy pojęcie zarządcy w prawie budowlanym obejmuje również dzierżawców obiektów budowlanych?

Protokoły z posiedzenia rady nadzorczej

24.3.2009

Spółka z o. o. ze 100% udziałem Gminy. W skład Rady Nadzorczej wchodzą cztery osoby. Między innymi dwóch pracowników spółki, w tym jeden z nich jest Sekretarzem Rady Nadzorczej. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Prezes Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej, ale głosowanie (...)

Ustna umowa sprzedaży samochodu a ubezpieczyciel

23.3.2009

Sprzedałem samochód, a kupujący już go zarejestrował. Nie wypowiedziałem jednak umowy ubezpieczenia OC i teraz chcą abym zapłacił składkę lub okazał umowę, że auto sprzedano. Umowa kupna - sprzedaży była jednak zawarta ustnie. Dla wydziału komunikacji najwyraźniej nie był to problem (...)

Wyodrębnienie lokalu

23.3.2009

W kamienicy, w której nabyłem mieszkanie sprzedający wydzielił strych i pomieszczenia piwniczne jako odrębne lokale nie adoptując tych pomieszczeń w rzeczywistości (nie prowadząc żadnych przebudów, remontów itd.) i teraz nie stanowią one części wspólnej nieruchomości jak w innych budynkach. (...)

Skutki niewykonania umowy o dzieło

23.3.2009

W umowie wykonawca zobowiązał się do wykonania projektu aranżacji wnętrza. Określono w niej termin wykonania oraz kwotę zaliczki którą klient przelał wykonawcy. Minął termin, wykonawca nie wykonał umowy i nie zanosi się na to, aby ja wykonał. Czy klient może od razu wezwać wykonawcę (...)

Przedawnienie abonamentu RTV

23.3.2009

Bardzo dawno temu osoba zarejestrowała odbiornik RTV. Może to był rok 1982. Po pewnym czasie zaprzestała opłacać abonament RTV, który już ok. 15 lat nie jest opłacany. Były wysyłane wezwania do zapłaty listem zwykłym. Na jakich zasadach następuje przedawnienie należności z tytułu abonamentu (...)

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

23.3.2009

Zakupiłem u producenta podpałkę do grilla z etykietą na której umieszczono dane mojej firmy dla ułatwienia dystrybucji. Na etykiecie nie było ani napisu PRODUCENT ani DYSTRYBUTOR. Był tylko adres mojej firmy z numerem kontaktowym. W wyniku kontroli w sklepie stwierdzono że produkt nie jest bezpieczny (...)

Nieodebranie zamówionego towaru

23.3.2009

Klient na podstawie faktury proforma przelał mi zaliczkę na poczet wykonania bramy. Bramę wykonałem, on zapłacił resztę i otrzymał bramę. Następnie zażyczył sobie kolejną bramę i znów na podstawie faktury proforma zapłacił zaliczkę. Jednak gdy druga brama była już gotowa, odmówił (...)

Podpisanie weksla przez członka zarządu spółki

23.3.2009

Spółka z o.o, jest moim dłużnikiem, co stwierdzają podpisane faktury. Ponadto dysponuję jeszcze wekslem wystawionym przez jej prezesa oraz deklaracją wekslową, z której wynika że ten weksel składany jest przez tę spółkę na zabezpieczenie roszczeń wobec niej (a nie, że dłużnikiem solidarnym (...)

Skarga na Prezesa UOKiK

23.3.2009

Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Odliczenia podatkowe - podatek od nieruchomości

23.3.2009

Firma prowadzi działalność gospodarczą. Jest właścicielem lokalu stanowiącego siedzibę firmy. W roku 2009 uiściła podatek od wspomnianej nieruchomości. Jednak kwota tego podatku dotyczyła roku poprzedniego (2008). Czy jest możliwość odliczenia powyższych kwot od podatku w tym roku? Jeśli (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika