Archiwum artykułów Marzec 2009

Pomoc dla rodziny w UE

30.3.2009

Każde państwo Wspólnoty proponuje pracownikom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, pomoc dla rodziny, jeśli oni znajdą się w kryzysowej sytuacji. Dzięki zasadom koordynacji twoja rodzina otrzyma pomoc bez względu na to, w jakim kraju UE ty przebywasz, a w jakim oni. Musisz (...)

Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

28.3.2009

Od 29 marca 2008 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Określa ona uprawnienia osoby, której przyznano Kartę Polaka (tzw. posiadacza Karty Polaka), zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych (...)

Wiadomości ogólne, czyli zanim zaczniesz wypełniać PIT

19.3.2009

Zeznanie podatkowe za 2008 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2009 r. Miejscem, gdzie trzeba zlożyć zeznanie, jest oczywiście urząd skarbowy właściwy miejscowo według Twojego miejsca zamieszkania, czyli według miejsca zamieszkania podatnika. Termin ten jest także obowiązujący dla zapłaty (...)

Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

18.3.2009

W Polsce rośnie popularność zakładów bukmacherskich. Działa już kilka firm przyjmujących zakłady, do obstawiania zawodów sportowych (np. piłki nożnej, skoków narciarskich, tenisa, hokeja) zachęcają też Polaków firmy z zagranicy. Problemy powstają, gdy trzeba rozstrzygnąć, czy gra (...)

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

18.3.2009

Zdobycie silnej pozycji na rynku daje danemu przedsiębiorcy przewagę nad pozostałymi, działającymi w tej samej branży. Dopóki pozycja ta pozostawia konkurentom miejsce na działalność, na rynku zachowana zostaje równowaga. Jeżeli jednak pozycja ta jest zbyt dominująca, kusi dominującego (...)

Gwarancja bankowa

16.3.2009

Gwarancja bankowa jest jednostronnym zobowiązaniem gwaranta w stosunku do beneficjenta gwarancji. Jest ona swoistym rodzajem zabezpieczenia wierzytelności beneficjenta gwarancji w stosunku do dłużnika, którym jest zleceniodawca gwarancji. Szczegółowe regulacje dotyczące tego stosunku (...)

Na czym polega akredytywa?

16.3.2009

Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić dokonanie zapłaty od spełnienia przez dostawcę ustalonych warunków. Z tych względów (...)

Rady pracowników w firmach

11.3.2009

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Przepisy nowej ustawy znajdą docelowo zastosowanie do pracodawców (...)

Jak Wspólnota Europejska może dyscyplinować państwa członkowskie?

10.3.2009

Art. 226-228 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (nowa nazwa EWG, dalej: TWE) dotyczą dyscyplinowania państw członkowskich za niewywiązywanie się z obowiązków wspólnotowych. Szczególnie istotne wydają się te kwestie w obliczu częstego wykazywania przez Komisję (...)

Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

9.3.2009

W niniejszym artykule przedstawiliśmy najważniejsze zagadnienia dotyczące podróży służbowych, a przede wszystkim sposób rozliczania wydatków z tytułu używania przez pracowników ich prywatnych samochodów na potrzeby firmy. Dowiesz się z niego, jak powinna wyglądać umowa z pracodawcą o (...)

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

9.3.2009

Polskie zakazy reklamy i promocji alkoholu nie należą do najbardziej rygorystycznych w Europie. Sprawdźmy więc, na ile ustawodawca - w zgodnie z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym - może te ograniczenia zwiększać. Wolność gospodarcza jest konstytucyjną zasadą ustrojową (umieszczona (...)

Jakie wymogi dotyczą hipermarketów?

9.3.2009

Artykuł powinien zainteresować wszystkich, którzy prowadzą bądź zamierzają kiedykolwiek założyć duży sklep. Zawiera on również istotne informacje dla pracowników kierownictwa hipermarketów. Artykuł opisuje przede wszystkim zasady i tryb wydawania zezwoleń na tworzenie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika