Archiwum porad prawnych Styczeń 2009

Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego

30.1.2009

Chcę przekazać prowadzenie moich ksiąg do biura rachunkowego. Udzielę im w związku z tym pełnomocnictwa do przeprowadzania wszelkich czynności z tym związanych. Czy pełnomocnictwo można wystawić na biuro rachunkowe i wtedy każdy pracownik biura może z niego korzystać, czy też musi to być (...)

Dostęp do akt komorniczych

30.1.2009

Jako dłużnik mam prawo do przeglądania akt postępowania egzekucyjnego, które zgodnie z art.9 w zw. 13 § 2 k.p.c. jest rozpoznawane jawnie. Niestety komornik prowadzący postępowanie odmówił mi udostępnienia akt uzasadniając to faktem, iż wierzyciel zgłosił wniosek o częściowe utajnienie (...)

Faktura bez numeru NIP nabywcy

30.1.2009

Przedsiębiorca, płatnik VAT, nie podał swojego NIP w telekomunikacji i STOEN. Otrzymał faktury za wykonane usługi (bez numeru NIP nabywcy). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.XI.2009 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur ... par. 7 ust. 2 pkt 3, stwierdza, (...)

Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

29.1.2009

Prowadzimy działalność gospodarczą zarejestrowaną na moją żonę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej . Czasami tak się składa, że musimy stawiać się w sądzie gospodarczym. Czy żona może mnie upoważnić (udzielić pełnomocnictwa ) do reprezentowania jej przed sądem? (...)

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu

29.1.2009

Zwróciłem się jako pełnomocnik ( mąż pozwanej ) do sądu gospodarczego z wnioskiem o przesłanie nam odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Wyrok zapadł w dniu 9 grudnia 2009 r a ja złożyłem wniosek w dniu 10 grudnia 2008 r. W dniu 22 grudnia 2008 r sąd wezwał mnie do dosłania pełnomocnictwa (...)

Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

29.1.2009

W sp. z o.o. z jednoosobowym zarządem Prezes zrezygnował z funkcji Prezesa i członka zarządu. Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność w czasie braku Prezesa i czy Prokurent może w tym czasie pełnić rolę Prezesa i co się dzieje ze Spółką jeśli nie ma kandydata nowego na Prezesa?

Własność hipoteczna

29.1.2009

Wielu deweloperów oferuje mieszkania o statusie własności hipotecznej. Co to jest i na czym polega tzw. własność hipoteczna, z jakim niebezpieczeństwem wiąże się wykupienie mieszkania o takim statusie? Jaka jest różnica pomiędzy pełną własnością a własnością hipoteczną?

Obowiązkowy staż po studiach a wymiar urlopu

29.1.2009

Absolwent farmacji zobowiązany jest odbyć staż po studiach w aptece. Czy okres stażu traktuje się jako okres mający wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy dodaje się go do lat pracy?

Wynagrodzenie za drogę konieczną

29.1.2009

Sprawa dotyczy dojazdu do mojego garażu. By do niego dojechać muszę przejechać przez bramę, będącą własnością wspólnoty mieszkaniowej. Czy w wypadku, gdyby była ustanowiona służebność gruntowa (droga konieczna) dojazdu do mojego garażu, wspólnota mieszkaniowa może oczekiwać ode mnie (...)

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

29.1.2009

Oczywiście hipotetycznie: jeśli mam dłużnika, który ma orzeczoną eksmisję z przysługującym prawem do lokalu socjalnego, to czy jest maksymalny okres, po którym gmina musi zaproponować zawarcie umowy najmu na lokal socjalny? Czy ewentualnie sam mogę wskazać komornikowi lokal socjalny (nie (...)

Określenie liczby członków zarządu spółki z o.o.

28.1.2009

Spółka komunalna. Obecnie jednoosobowy zarząd spółki zoo. Umowa spółki przewiduje skład zarządu od 1 do 3 osób. Czy zgromadzenie wspólników nie powinno wcześniej (przed powołaniem) poprzez podjęcie uchwały wskazać, w ramach widełek, konkretną ilość członków zarządu i dokonać (...)

Niezgodność danych w KRS-ie z danymi w Internecie

28.1.2009

Informacje umieszczone na stronie internetowej KRS i na aktualnym odpisie nie zgadzają się. Które dane są w takim razie aktualne? Czy na uchwale dotyczącej odwołania władz stowarzyszenia trzeba wymienić skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej? Które dane w takim razie należy wziąć pod uwagę? (...)

Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

28.1.2009

W 2005 r. mąż założył sprawę w Sądzie Rejonowym w sprawie spadkowej po śmierci (zabójstwo żony i dwóch córeczek). Sąd Rejonowy zawiesił rozpatrzenie sprawy do czasu rozpatrzenia sprawy o zabójstwo w Sądzie Okręgowym, w celu ustalenia kolejności zgonu, która ma znaczący wpływ na rozpatrzenia (...)

Przesłuchanie świadka za granicą

28.1.2009

Na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności niemiecki przedsiębiorca z siedzibą w Niemczech zlecił mi windykację zaliczek wpłaconych przez niego polskiemu przedsiębiorcy, który nie wywiązał się z umowy i nie dostarczył towaru a zaliczek nie zwrócił. Uzyskałem prawomocny nakaz (...)

Zmiana żądania w sprawie o rozwód

28.1.2009

Mój znajomy złożył pozew o rozwód bez orzekania o winie. Jego żona również chce rozwodu ale z orzeczeniem winy męża. W trakcie kilku spraw i przesłuchiwania świadków okazało się że małżonka spotykała się ukradkiem z jakimś mężczyzną i osoba która dawała jej alibi przyznała (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika