Archiwum porad prawnych Styczeń 2009

Wynajem mieszkań przez rezydenta Anglii

31.1.2009

W 2004 roku wyjechałem do Anglii. Razem z żoną tu przenieśliśmy swoje centrum życiowe. W 2006 roku zakupiliśmy dwa mieszkania w Polsce na kredyt. Jedno mieszkanie jest obecnie wynajmowane. Drugie mieszkanie, po wykonaniu remontu, rownież będzie podnajmowane. Do 20 stycznia należy złozyć oświadczenie (...)

Podwójne opodatkowanie kont - w kraju i zagranicą

31.1.2009

Polak pracuje legalnie w Niemczech. Płaci tam podatki, w tym również od posiadanych tam rachunków i lokat bankowych. W Polsce również posiada rachunki i lokaty bankowe, od których płaci polski podatek. Czy pomimo tego, że jego niemieckie rachunki i lokaty są opodatkowane podatkiem niemieckim, (...)

Ustalenie wysokości podstawy zasiłku chorobowego

30.1.2009

Jesteśmy zakładem pracy uprawnionym do wypłaty zasiłków chorobowych. W styczniu 2009 pracownica przyniosła chorobowe 27 dni (jest w ciąży). W 2008r. chorowała: marzec 4 dni, maj 5 dni, czerwiec 12 dni, wrzesień 5 dni. Wiem że powinnam naliczyć podstawę wynagrodzenia z 12 miesięcy. Czy powyższe (...)

Podatek od sprzedaży domu

30.1.2009

Po rozwodzie, w wyniku podziału majątku dorobkowego, w dniu 7 września 2006 r. otrzymałem nieukończoną budowę szeregowego domu jednorodzinnego. W wyniku podziału sąd nakazał mi spłacić byłą małżonkę z połowy nieukończonego domu. Operat szacunkowy domu dla sądu to: 94.600 zł (bez (...)

Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela

30.1.2009

W moim mieszkaniu miało miejsce zalanie. Przyczyną zalania była źle uszczelniona wanna. Mój ubezpieczyciel odmówił wypłaty ubezpieczenia więc zgłosiłam szkodę do ubezpieczyciela wykonawcy zamontowania wanny z jego polisy (OC). Szkodę zgłosiłam miesiąc temu i do dnia dzisiejszego nikt (...)

Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego

30.1.2009

Chcę przekazać prowadzenie moich ksiąg do biura rachunkowego. Udzielę im w związku z tym pełnomocnictwa do przeprowadzania wszelkich czynności z tym związanych. Czy pełnomocnictwo można wystawić na biuro rachunkowe i wtedy każdy pracownik biura może z niego korzystać, czy też musi to być (...)

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego

30.1.2009

Prowadzę działalność gospodarczą. W roku 2008 byłem zwolniony z ubezpieczenia społecznego - pracowałem na etat, a potem przekroczyłem barierę ubezpieczeń społecznych w ciągu roku, tak więc zgłoszony byłem tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym roku jednak muszę zgłosić się i do (...)

Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

30.1.2009

Art. 63 § 3a pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego mówi: "zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru."Czy w wypadku zwykłego podania, na które nie jest wymagany (...)

Dostęp do akt komorniczych

30.1.2009

Jako dłużnik mam prawo do przeglądania akt postępowania egzekucyjnego, które zgodnie z art.9 w zw. 13 § 2 k.p.c. jest rozpoznawane jawnie. Niestety komornik prowadzący postępowanie odmówił mi udostępnienia akt uzasadniając to faktem, iż wierzyciel zgłosił wniosek o częściowe utajnienie (...)

Odpis z księgi wieczystej - dwa reżimy

30.1.2009

Złożyłem wniosek o odpis księgi wieczystej . Nie jestem w niej wpisany jako właściciel. Jako interes prawny podałem: unormowanie stosunków prawnych w rodzinie - dokładnie chodzi o dział spadku. Właściciel (mój brat) nie chce mi udostępnić odpisu. Sąd rejonowy stwierdził, że nie mam (...)

Faktura bez numeru NIP nabywcy

30.1.2009

Przedsiębiorca, płatnik VAT, nie podał swojego NIP w telekomunikacji i STOEN. Otrzymał faktury za wykonane usługi (bez numeru NIP nabywcy). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.XI.2009 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur ... par. 7 ust. 2 pkt 3, stwierdza, (...)

Postępowanie karne a naprawienie szkody i krzywdy

30.1.2009

Mojej koleżance, ukradziono jedyny środek lokomocji - bardzo drogi rower, którym poruszała się do pracy i we wszelkich innych sprawach. Sprawców zatrzymano, przyznali się do popełnienia tego oraz innych zarzucanych im czynów kradzieży oraz rozboju (trzyosobowa grupa młodych, pełnoletnich (...)

Podatek od akcji przy łączeniu spółek

30.1.2009

Jestem właścicielem akcji spółki, która jest spółką przejmowaną na zasadach art. 492 K.s.h. W wyniku połączenia, w zamian za posiadane akcje, otrzymam akcje nowej emisji spółki publicznej, które mają być wprowadzone do obrotu. W wyniku dokonanej wyceny akcji spółki przejmującej i przejmowanej (...)

Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

29.1.2009

Prowadzimy działalność gospodarczą zarejestrowaną na moją żonę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej . Czasami tak się składa, że musimy stawiać się w sądzie gospodarczym. Czy żona może mnie upoważnić (udzielić pełnomocnictwa ) do reprezentowania jej przed sądem? (...)

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu

29.1.2009

Zwróciłem się jako pełnomocnik ( mąż pozwanej ) do sądu gospodarczego z wnioskiem o przesłanie nam odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Wyrok zapadł w dniu 9 grudnia 2009 r a ja złożyłem wniosek w dniu 10 grudnia 2008 r. W dniu 22 grudnia 2008 r sąd wezwał mnie do dosłania pełnomocnictwa (...)

Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

29.1.2009

W sp. z o.o. z jednoosobowym zarządem Prezes zrezygnował z funkcji Prezesa i członka zarządu. Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność w czasie braku Prezesa i czy Prokurent może w tym czasie pełnić rolę Prezesa i co się dzieje ze Spółką jeśli nie ma kandydata nowego na Prezesa?

Odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych

29.1.2009

Będę dochodził w Sądzie odszkodowania od Koła Łowieckiego za szkody w uprawach rolnych. Wysokość szkody 20 000 zł. Do którego sądu mam wnieść pozew: według siedziby Koła Łowieckiego, czy według miejsca wyrządzenia szkody przez zwierzynę łowną (moje pola)?

Własność hipoteczna

29.1.2009

Wielu deweloperów oferuje mieszkania o statusie własności hipotecznej. Co to jest i na czym polega tzw. własność hipoteczna, z jakim niebezpieczeństwem wiąże się wykupienie mieszkania o takim statusie? Jaka jest różnica pomiędzy pełną własnością a własnością hipoteczną?

Obowiązkowy staż po studiach a wymiar urlopu

29.1.2009

Absolwent farmacji zobowiązany jest odbyć staż po studiach w aptece. Czy okres stażu traktuje się jako okres mający wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy dodaje się go do lat pracy?

Wynagrodzenie za drogę konieczną

29.1.2009

Sprawa dotyczy dojazdu do mojego garażu. By do niego dojechać muszę przejechać przez bramę, będącą własnością wspólnoty mieszkaniowej. Czy w wypadku, gdyby była ustanowiona służebność gruntowa (droga konieczna) dojazdu do mojego garażu, wspólnota mieszkaniowa może oczekiwać ode mnie (...)

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

29.1.2009

Oczywiście hipotetycznie: jeśli mam dłużnika, który ma orzeczoną eksmisję z przysługującym prawem do lokalu socjalnego, to czy jest maksymalny okres, po którym gmina musi zaproponować zawarcie umowy najmu na lokal socjalny? Czy ewentualnie sam mogę wskazać komornikowi lokal socjalny (nie (...)

Dochodzenie zaległych świadczeń pracowniczych

29.1.2009

Pracownikowi kończy się umowa o pracę z dniem 31.01.2009. Niestety pracodawca znajduje się w stanie likwidacji i oznajmił, że nie ma pieniędzy na wypłaty za styczeń. Wobec tego pomimo zakończenia umowy o pracę powstanie zobowiązanie pracodawcy wobec pracownika z tytułu zaległego wynagrodzenia (...)

Czas prowadzenia postępowania przygotowawczego

29.1.2009

Od 2001 r. osoba ma postawione zarzuty oszustwa z art. 286 k.k. Przez miesiąc przebywała w areszcie, a następnie została zwolniona w związku z tym że sąd przychylił się do wniosku obrony, że została przez prokuratora zastosowana błędna kwalifikacja czynu. Sąd uznał że powinien tu mieć (...)

Faktury zaliczkowe w KPiR

29.1.2009

Prowadzę działalność, z której rozliczam się na książce przychodów i rozchodów. W listopadze zapłaciłam za szkolenie (100%), które odbywa się w okresie 11.2008 r.-03.2009 r. W listopadzie też wystawiono mi fakturę z adnotacją "zaliczka". Przy tym rozliczam koszty korzystając z zasady (...)

Dopłaty wspólników

29.1.2009

Wspólnicy spółki z o.o. w styczniu 2009 r. na mocy podjętej uchwały wnoszą dopłaty. Czy dopłaty są opodatkowane podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych? Jeżeli tak, to kto składa druk PCC - wspólnik, czy spółka?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika