Archiwum porad prawnych Luty 2009

Wady formalne wypowiedzenia umowy o pracę

27.2.2009

W dniu dzisiejszym otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę sformułowane na piśmie było nie podpisane przez właściciela ani przez żadną upoważnioną osobę. Odmówiłam podpisania tego wypowiedzenia i go nie przyjęłam. Po pracy już w domu dowiedziałam się ,że (...)

Zagraniczna osoba prawna a nabywanie nieruchomości

27.2.2009

Kościół Wyznawców Dnia Ostatecznego z siedzibą w Kanadzie, według prawa tego państwa posiadający osobowość prawną chce nabyć nieruchomość w Polsce. Czy może występować z wnioskiem o zezwolenie na nabycie nieruchomości? Czy może występować z wnioskiem o zezwolenie na nabycie nieruchomości, (...)

Postanowienie sądu podstawą wpisu do ewidencji

27.2.2009

Czy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku może być podstawą dokonywania zmian ewidencji gruntów w poniższych wariantach: jeśli dotyczy osoby właściciela, w każdym przypadku jeśli dotyczy osoby właściciela lub posiadacza, jeśli dotyczy posiadacza nieruchomości, a następcy prawni władają (...)

Pełnomocnictwo z klauzulą apostille

27.2.2009

Jesteśmy spółką z kapitałem zagranicznym .Prezes -osoba zagraniczna udzielił mi pełnomocnictwa do zaciągnięcia kredytu i ustanowienia hipoteki na rzecz banku jako zabezpieczenia tego kredytu. Pełnomocnictwo sporządzone jest i poświadczone przez notariusza w Niemczech. Bank udzielił nam kredytu, (...)

Nieważność darowizny a dalsza sprzedaż rzeczy

27.2.2009

Tata jest po wylewie, wykupuje mieszkanie ze spółdzielni, następnie przekazuje mi w akcie darowizny (akt notarialny). Ja mieszkanie sprzedaję. Dzieci z pierwszego małżeństwa taty chcą podważyć akt notarialny na podstawie choroby taty. Czym może skutkować decyzja sądu, jeżeli uzna on, że (...)

Spadkobierca dłużnika rzeczowego

27.2.2009

Moi rodzice nie żyją. Nie pozostawili testamentu. Mam jedną siostrę i jednego brata. Siostra zaciągnęła pewne zobowiązania, których nie spłaca. Zgodnie z wyrokiem sądu z 1997 r. dłużnikiem osobistym są siostra ze szwagrem natomiast dłużnikiem rzeczowym byli nasi rodzice. Jestem spadkobiercą (...)

Dobrowolna zapłata a podział sumy z egzekucji

27.2.2009

Wszcząłem egzekucję przeciwko dłużnikowi, który ma już dwie inne egzekucje. Dłużnik przyszedł do komornika i wpłacił pieniądze wskazując wierzyciela, którego chce zaspokoić. Czy komornik ma prawo wypłacić pieniądze tylko jednemu wierzycielowi wskazanemu przez dłużnika? Czy każdą (...)

Handel rzeczami nowymi i używanymi

27.2.2009

Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników i importerów. Czy zgodnie z literą prawa do sprzedaży w komisie rzeczy używanych i nowych (...)

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

27.2.2009

04.05.2006 r. udzieliłem pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000,- zł. W umowie pożyczki podany był termin jej zwrotu na dzień 04.08.2006 r. Pożyczkobiorca w terminie nie zwrócił pożyczki i jedynie część niewielką wpłacił na moje konto po terminie. Zabezpieczeniem pożyczki był wręczony (...)

Sprzedaż nieruchomości z pominięciem najemcy

26.2.2009

Mieszkam w lokalu gminnym jestem najemcą 34 m2 (umowa najmu na czas nieoznaczony). W nieruchomości, którą chcę kupić mieszkali dotychczas również inni lokatorzy, ale się wyprowadzili i lokale zostały puste. Burmistrz twierdzi, że chce sprzedać całą nieruchomość, a nie lokale mieszkalne (...)

Dzierżawa gruntu a podatek od nieruchomości

26.2.2009

Mam zamiar dzierżawić grunt od osoby prywatnej, która prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Grunt nie jest własnością firmy (tzn. w KW jako właściciel nie jest wpisana firma). Na tym terenie prowadzono wcześniej działalność związaną z wydobyciem kopaliny pospolitej. (...)

Sprzedaż samochodu kupionego na licytacji

26.2.2009

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów (PKD (2007) - 45.1.z, 45.19.z, 45.32.z, 45.40.z). Rozliczam się na podstawie KPiR, podatek liniowy, jestem płatnikiem VAT. Nie posiadam żadnego tytułu prawnego do nieruchomości, na której mógłbym (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu

25.2.2009

Otrzymałem właśnie od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty na wniosek wierzyciela W. - Zarząd Transportu Miejskiego. W sumie są to 3 nakazy zapłaty z 2000 r. zaopatrzone w klauzule wykonalności z dnia 22.12.2008 r. na kwotę całkowitą około 1500 zł. Oznacza (...)

Czas na ukaranie mandatem i nałożenie punktów

25.2.2009

Pół roku temu przekroczyłem prędkość i fotoradar zrobił mi zdjęcie. Teraz policja chce mnie ukarać mandatem za tamto wykroczenie. Po jakim okresie od wykroczenia policja może ukarać mandatem i czy może nałożyć punkty karne, bo wykroczenie było w zeszłym roku, a punkty niwelują się (...)

Ograniczenie egzekucji

25.2.2009

Prowadzona jest egzekucja na mocy prawomocnego wyroku. Komornik zajął wierzytelności dłużnika jednak bezskutecznie. Dłużnik spłacił bezpośrednio wierzycielowi całą należność i wierzyciel złożył wniosek o umorzenie egzekucji w związku z całkowitą spłatą należności. Czy w tym przypadku (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika