Zasiedzenie nieruchomości w czasie małżeństwa

Pytanie:

Mąż nabył działkę w 1970 r. na podstawie nieformalnej umowy (posiadanie w złej wierze -20 letni okres zasiedzenia przed październikiem 1990 r.). Od sierpnia 1980 r. jesteśmy małżeństwem (ustawowy ustrój wspólności majątkowej). Mąż zmarł w sierpniu 2005 r. We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wpisałam działkę do spisu inwentarza. Po śmierci męża i wydaniu postanowienia o nabyciu spadku w czerwcu 2006 r. wnuki też zaczęły płacić podatek i wszyscy spadkobiercy są obecnie wpisani w ewidencji gruntów bez tytułu prawnego po prostu jako spadkobiercy po 1/3 udziału. W 2007 r. wniosłam wniosek o zasiedzenie, uzasadniając to tym, że żyłam z mężem w konkubinacie od 1977 r. i od tego czasu razem zajmowaliśmy się działką, czyli 30 lat. W ewidencji gruntów od samego początku figurował tylko mąż jako samoistny posiadacz; wszystkie podatki również opłacał mąż oraz rachunki za budowę domu na tej nieruchomości wystawiane były tylko na męża. Wnuki twierdzą, że dziadek zawsze mówił, że to jego działka. Natomiast sąsiedzi twierdzą, że działka była męża i moja (właściwie to potwierdzają, że widzieli nas razem na działce i że razem na działce pracowaliśmy).Od śmierci męża wnuki nie mają dostępu do działki. Czy w opisanej sytuacji można uznać, że byłam razem z mężem samoistnym posiadaczem, czy tylko mąż?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.4.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasiedzenie nieruchomości w czasie małżeństwa

Nabycie nieruchomości na podstawie nieformalnej umowy nie wywołuje skutku w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości. Osoba władająca nieruchomością jest posiadaczem nieruchomości i może nabyć prawo własności nieruchomości w wyniku zasiedzenia nieruchomości poprzez samoistne posiadanie nieruchomości przez okres czasu określony w ustawie. W wyniku nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej 1 października 1990 r. zmienione zostały terminy zasiedzenia nieruchomości. Przed 1 października 1990 r. dla nabycia zasiedzenia nieruchomości konieczny był upływ 10 lat w przypadku posiadania w dobrej wierze i upływ 20 lat w przypadku posiadania w złej wierze. P 1 października 1990 r. wymagany był upływ czasu odpowiednio 20 lat dla posiadania w dobrej wierze i 30 lat dla posiadania w złej wierze. Jeżeli Pani mąż uzyskał posiadanie tej nieruchomości przed 30 września 1970 r. to zasiedział tę nieruchomość już w 1990 r. Jeśli natomiast Pani mąż uzyskał posiadanie tej nieruchomości 30 września 1970 r. lub później zasiedział tę nieruchomość w 2000 r. Oczywiście przyjmujemy, że zostały spełnione wszelkie przesłanki zasiedzenia nieruchomości, gdyż z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby nie zostały spełnione.

Porady prawne

Pani mąż nabył posiadanie nieruchomości jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, więc termin zasiedzenia biegł tylko na rzecz Pani męża. Jednakże własność nieruchomości nabyta przez jednego z małżonków w wyniku zasiedzenia wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków wówczas, gdy bieg terminu zasiedzenia zakończył się w czasie trwania wspólności ustawowej. Jeżeli zarówno w roku 1990 jak i w roku 2000 pozostawali Państwo w związku małżeńskim, w którym obowiązywał ustrój wspólności majątkowej zasiedzenie nastąpiło na Państwa rzecz jako współwłasność bezudziałowa.

Sąd wydając postanowienie w sprawie zasiedzenia nieruchomości orzeka kto i w jakiej nacie nabył własność nieruchomości. Orzeczeniu o nabyciu własności w drodze zasiedzenia nie stoi na przeszkodzie fakt, że osoba na rzecz której nastąpiło zasiedzenie nie jest już właścicielem nieruchomości.

W przedstawionym stanie faktycznym posiadaczem samoistnym był Pani mąż, jednakże zasiedzenie nastąpiło na rzecz obojga małżonków. Po śmierci męża ustała wspólność ustawowa i połowa nieruchomości stanowi Pani wyłączną własność, a druga połowa stanowi spadek po Pani mężu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak wyliczyć termin zasiedzenia? Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości (20 lat - w dobrej wierze, albo 30 lat - w złej wierze) rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło objęcie nieruchomości w posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia. Kończy (...)

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Stan faktyczny Notarialny właściciel nieruchomości, której do końca nie spłacił, sprzedał ją bez zachowania formy notarialnej ponad 50 lat temu. Nowy właściciel nie uregulowawszy spraw do końca za określoną sumę pieniędzy, przekazał jej posiadanie na zasadzie ,,dzierżawy" innemu, a (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia (...)

Zasiedzenie na rzecz obojga małżonków, czy jednego z nich – opinia prawna

Zasiedzenie na rzecz obojga małżonków, czy jednego z nich – opinia prawna

Stan faktyczny W latach 1970-1973 będąc matką wychowującą samotnie dziecko, pracującą, wybudowałam budynek jednorodzinny na działce rodziców, którą to działkę miałam dostać w spadku po śmierci moich rodziców (testament napisany przez ojca i matkę przed urzędnikiem). (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Jak ustalić prawo do nieruchomości – opinia prawna

Jak ustalić prawo do nieruchomości – opinia prawna

  Stan faktyczny Ze względu na błąd w nazwisku mojego dziadka w zapisie hipotecznym dokonanym w 1926 r., musimy wystąpić o nabycie prawa własności naszej rodzinnej nieruchomości przez zasiedzenie. Po śmierci babci w 1967 r. tą nieruchomością władały moja mama i jej siostra. Obecnie (...)

Czym są dobra i zła wiara i jakie mają znaczenie w stosunkach prawnych

Czym są dobra i zła wiara i jakie mają znaczenie w stosunkach prawnych

Dobra wiara jest jedną z klauzul generalnych prawa cywilnego. Mimo, że pojęcie to nie jest zdefiniowane w przepisach prawnych, bardzo często wiele od jej istnienia zależy. Istnienie dobrej wiary ma przykładowo decydujące znaczenie dla obliczenia terminu zasiedzenia. Czym jest dobra wiara? Czy (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości po zmarłym współmałżonku

Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości po zmarłym współmałżonku

Sprzedaż udziału we własności nieruchomości odziedziczonego po zmarłym współmałżonku nie stanowi źródła przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu, jeżeli nieruchomość stanowiła składnik majątku (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami (...)

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż (...)

Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej i po podziale majątku dorobkowego

Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej i po podziale majątku dorobkowego

Przychody ze zbycia nieruchomości Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności (...)

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Razem z bratem po przeprowadzonej sprawie sądowej nabyliśmy spadek po zmarłym 15 lat temu ojcu. W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne składające się z 2 działek. Na  jednej z działek (mniejszej) należących do ojca, 30 lat temu wspólnie ze współmałżonkiem (...)

Co pozostanie moim majątkiem odrębnym nawet po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

Co pozostanie moim majątkiem odrębnym nawet po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

Stan faktycznyPlanuję zawrzeć małżeństwo. Kupiłam mieszkanie z zarobionych przez siebie pieniędzy. Chciałabym się dowiedzieć, czy w momencie zawarcia związku małżeńskiego mieszkanie to wejdzie do wspólnoty majątkowej obojga małżonków? Jeśli nie, to czy w przypadku sprzedaży (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna

Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna

  Stan faktyczny   Moja mama kupiła w 1976 r. nieruchomość, w skład której wchodził budynek mieszkalny parterowy. W umowie oświadczyła, że nieruchomość kupuje za pieniądze stanowiące jej majątek odrębny wraz z dożywotnim użytkowaniem na rzecz Pana A.T., ustanowionym przez (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

W podatku od spadku i darowizn dla ustalenia obowiązującego stanu prawnego w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy nastąpiło nabycie (tj. śmierć osoby, po której nabywamy określone rzeczy). Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do nabycia tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny małżonków? Przez zawarcie małżeństwa między małżonkami powstaje majątkowy ustrój wspólności ustawowej. W myśl zasad rządzących tym ustrojem, w zakresie stosunków majątkowych istnieją trzy odrębne majątki: majątek (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zasiedzenie i dział spadku

Zasiedzenie i dział spadku

Dnia 22.06.1970 roku dziadek kupił nieruchomość na podstawie umowy bez zachowania formy aktu notarialnego (posiadanie w złej wierze) do swojej śmierci nieprzerwanie był posiadaczem samoistnym (tak (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię (...)

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

W roku 1967 matka sporządziła testament w formie aktu notarialnego, w którym do całości spadku powołała syna W. Rodzice myśleli wówczas, iż w przypadku gdy jeden z nich zrobi tego rodzaju rozporządzenie (...)

Zasiedzenie

Zasiedzenie

Moja teściowa jest współwłaścicielką trzech działek, w tym jedna z domem, które odziedziczyła po swoim stryju. Jej udział wynosi 1/2, zaś druga połowa należy do zstępnych (z drugiego małżeństwa) (...)

Darowizna - problem z nieuregulowaną własnością

Darowizna - problem z nieuregulowaną własnością

Babcia chce przekazać mi w formie darowizny działeczkę. Działkę podarowali jej rodzice w latach pięćdziesiątych i ma to odzwierciedlenie w księdze wieczystej. Na początku lat 70 gmina nadawała (...)

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce.

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce.

5 lat temu nabyłem działkę w raz ze słupem telekomunikacyjnym. Rok po zakupie postawiłem dom. W tym roku chciałem postawić garaż jednakże uniemożliwia mi to właśnie ten słup. Wysłałem już (...)

Zwiększenie obszaru działki przez zasiedzenie

Zwiększenie obszaru działki przez zasiedzenie

Jeżeli użytkowałem działkę przydomową o powierzchni nieco więcej niż w swoich granicach (ogrodzenie istniejące do dziś znajdowało się poza słupkami określającymi powierzchnię, której dziś (...)

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia

Czy bieg zasiedzenia przerywa wniesienie do Sądu wniosku o nabycie spadku? Z zadanego pytania domyślamy się, iż chodzi najprawdopodobniej o sytuację, w której po jakimś dłuższym czasie (...)

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

W raz z moim byłym mężem posiadamy dom jednorodzinny. Obecnie w owym domu żyje tylko mój były mąż, ja z córeczką mieszkam u rodziców. Chciałabym przeprowadzić zniesienie współwłasności. (...)

Wniosek o zasiedzenie w złej wierze

Wniosek o zasiedzenie w złej wierze

Działka została nabyta 35 lat temu na podstawie nieformalnej umowy kupna na ojca (czyli w złej wierze), czy po śmierci ojca mama ma prawo złozyć wniosek o zasiedzenie na siebie? Zawarcie nieformalnej (...)

Wspólność małżeńska a dziedziczenie

Wspólność małżeńska a dziedziczenie

Moja mama będąc w związku małżeńskim, zakupiła wraz z ojcem nieruchomość. Sporządzono na tę okoliczność akt notarialny, oraz zbiór złożonych dokumentów dla tej nieruchomości w Wydziale (...)

Nabycie własności przez zasiedzenie

Nabycie własności przez zasiedzenie

Po jakim czasie następuje nabycie własności przez zasiedzenie? Jestem właścicielem połowy domu, którego nie zamieszkuję. Mieszka tam drugi współwłaściciel i jestem ciekawa czy może on przejąć (...)

Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami

Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami

W 1985 r. wyszłam za mąż, urodziłam 4 dzieci, w 1998 roku wystąpiłam o rozwód z powodu alkoholizmu męża. Rozwód dostałam szybko, po pół roku, orzeczony z winy męża. Zasądzono wysokie alimenty (...)

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Cały czas staram się inwestować w lokaty, oraz nieruchomości. Ma to być moje zabezpieczenie na przyszłość. Niedługo biorę ślub i chciałbym żeby środki zgromadzone na lokatach, oraz nieruchomości (...)

Darowizna nieruchomości dla syna

Darowizna nieruchomości dla syna

Syn nie jest żonaty. W najbliższym czasie planuje zawrzeć małżeństwo bez uprzedniego ustanawiania odrębności majątkowej. W trakcie małżeństwa także nie planuje zawierania umowy intercyzy. (...)

FORUM PRAWNE

Zasiedzenie

Zasiedzenie Na zasadzie umowy ustnej (w zamian za pralkę, lodówkę itp. w latach 82 ) przez 18 lat uzytkujemy wjazd, gdzie 3/4 ziemi i jest wlasnością sąsiada. Teraz po zmodernizowaniu wjazdu (brama (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Zasiedzenie gruntu wraz z budynkiem

Zasiedzenie gruntu wraz z budynkiem Witam, mam dosyć skomplikowaną sprawę moich rodziców, ale od początku. Działka oraz dom wielorodzinny w którym zamieszkują moi rodzice oraz ciocia (w osobnym (...)

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

wieloletni spór o dom brat męża przeciwko samotnej kobiecie z pięciorgiem dzieci

wieloletni spór o dom brat męża przeciwko samotnej kobiecie z pięciorgiem dzieci Bardzo proszę o pomoc przy rozwiązaniu tak zawikłanej sprawy. Mój mąż Kazimierz był kawalerem gdy w roku 1977 (...)

dziedziczenie machocha i dzieci z pierwszego małżeństwa

dziedziczenie machocha i dzieci z pierwszego małżeństwa Witam. Ojciec ma dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa. Ożenił się po raz drugi z kobietą mającą dwójkę dzieci(nie jego). W czasie (...)

Jak władający może zostać właścicielem

Jak władający może zostać właścicielem W 1960 r moja mama nabyła w drodze spadku po swoim ojcu działkę rolną. > Posiadamy mapę nieruchomości wystawioną przez Urząd Gminy na której jest (...)

Służebnośc drogi koniecznej+zasiedzenie po 3 latach sędzia zawiesza(uwikłany developer)

Służebnośc drogi koniecznej+zasiedzenie po 3 latach sędzia zawiesza(uwikłany developer) Witam. Mam złożony problem w który uwikłany jest sąsiad wraz z zaprzyjaźnionym developerem mającym szerokie (...)

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Porady prawne