Zgłoszenie a moment zmiany użytkowania obiektu budowlanego

Pytanie:

"W jakim terminie od zgłoszenia można dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego?"

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie a moment zmiany użytkowania obiektu budowlanego

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika