Zgłoszenie pełnomocnictwa do urzędu skarbowego

Pytanie:

W działalności gospodarczej, która prowadzę chciałabym udzielić pełnomocnictwa memu znajomemu do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań. Znaczki opłaty skarbowej są ogólnie dostępne i na pełnomocnictwie mogę nakleić. Czy pełnomocnictwo ogólne bądź rodzajowe należy rejestrować w Urzędzie Skarbowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie pełnomocnictwa do urzędu skarbowego

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników określa informacje, które podatnik udostępnia oraz dokumenty, które przedkłada dokonując zgłoszenia identyfikacyjnego w Urzędzie Skarbowym. Wszelkie dane udostępniane w związku z tym zgłoszeniem, podatnik ma obowiązek aktualizować. Wśród dokumentów wymienionych w art. 5 ust. 4b ustawy nie został wymieniony dokument udzielenia pełnomocnictwa. Ponadto, czynność udzielenia pełnomocnictwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku powyższym brak obowiązku zgłaszania udzielonego pełnomocnictwa w Urzędzie Skarbowym.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne