Zmiana sposobu użytkowania budynku bez zgłoszenia

Pytanie:

Jakie sankcje grożą w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku bez zgłoszenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana sposobu użytkowania budynku bez zgłoszenia

W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia:

-wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części,

-nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów wskazanych powyżej.

W przypadku niewykonania w terminie obowiązku albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W tej sytuacji doszło do takiej sytuacji, dlatego należy jeszcze wskazać na obowiązki ciążące na Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Przeglądy okresowe a remont budynku

24.9.2021 przez: AdamLeba