Nowe stawki akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019

Gdzie znajdziemy nowe stawki akcyzy na paliwa silnikowe na 2019 rok?

Na podstawie art. 89 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 5 grudnia 2018 r. w Monitorze Polskim ogłoszono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1189).

Ile wniosą stawki akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019?

W roku 2019 stawki akcyzy na paliwa silnikowe wynoszą dla:

  • benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1540,00 zł/1000 litrów; 

Porady prawne

  • olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1171,00 zł/1000 litrów; 
  • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1171,00 zł/1000 litrów;
  • gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: 
    • gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901: skroplonych – 670,00 zł/1000 kilogramów, a w stanie gazowym – 10,54 zł/1 gigadżul (GJ), 
    • pozostałych – 14,22 zł/1 GJ; 
  • pozostałych paliw silnikowych – 1797,00 zł/1000 litrów.

Stawki te pozostały więc na poziomie obowiązującym w roku 2018.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne