Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

20.6.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W czasie upałów to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom napojów. Nie może on żądać, aby pracownicy sami, we własnym zakresie, ponosili koszty zakupu wody albo, co więcej, obciążać ich odpłatnością za zakup wody.

Zapewnienie napojów zależy jednak od warunków pracy, w jakich jest ona świadczona . I tak, pracodawca  zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej ich potrzeby:

  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C (napoje ciepłe) lub powyżej 25°C (napoje zimne), 
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Jeśli więc pracujemy w biurze a słupek rtęci osiąga 28 stopni Celcjusza i więcej, możemy żądać od pracodawcy zapewnienia nam choćby wody. Pracodawca nie może nam odmówić - nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł, a gdyby to nastąpiło, możliwe jest zawiadomienie o zaistniałym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy.

Pracownikom nie przysługuje natomiast ekwiwalent pieniężny za napoje co oznacza, że pracodawca nie może przekazać pracownikowi pieniędzy i powiedzieć, żeby sam sobie kupił wodę.

Temperatura

Niestety, przepisy prawa nie regulują maksymalnej temperatury w jakiej pracownicy mogą wykonywać pracę – istnieje natomiast bardzo lakoniczny zapis, iż w pomieszczeniach pracy temperatura „powinna odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy”. Zasadniczo wystarczające będzie więc zainstalowanie wentylatorów, które spowodują, że przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu będzie możliwe. Gdyby jednak temperatura była na tyle wysoka, że mogłaby zagrozić zdrowiu pracowników (np. osób starszych), wówczas należy poinformować o tym pracodawcę a w ekstremalnych przypadkach wręcz powtrzymać się od wykonywania pracy.

Coraz popularniejsze jest montowanie w biurach klimatyzatorów. Warto wiedzieć, iż klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy (poza wentylacją awaryjną)a strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

e-prawnik.pl 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne