Okres przejściowy dla przewoźników

30.12.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ministerstwo Finansów przedłużyło umowę na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat do 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie umowy pozwoli zagwarantować okres przejściowy dla przewoźników i płynnie wdrożyć system e-Toll. System e-Toll od ma umożliwić przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Wrocław – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanami od grudnia 2021 r.

Wraz z przejęciem zadania poboru opłat drogowych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów stało się stroną umowy na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (viaTOLL) zawartej w sierpniu 2018 r. przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego z Instytutem Łączności na okres do końca stycznia 2021 r. Podpisany aneks przedłuża okres świadczenia usługi utrzymania ESPO o 5 miesięcy.

Porady prawne

Okres przejściowy

Dzięki przedłużeniu umowy możliwe będzie wprowadzenie okresu przejściowego, w którym będą funkcjonować oba systemy poboru opłat (wygaszany system oparty na technologii DSRC oraz nowy bazujący na geolokalizacji). Rozwiązanie to ułatwi użytkownikom dróg płatnych dostosowanie się do zmiany i pozwoli na płynne przejście do nowego systemu.

Trwają intensywne prace nad budową systemu e-Toll

Zasadnicza część pracy w zakresie wytworzenia oprogramowanie została już zakończona i obecnie trwają testy poszczególnych modułów systemu.

Dzięki rozstrzygnięciu postępowań podpisane zostały już umowy m.in. w zakresie:

  • dostawy sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym jak również niezbędnych licencji dla Centrum Przetwarzania Danych,
  • dostawy subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft (Chmura – środowisko produkcyjne),
  • dostawy zestawów stanowiskowych na potrzeby sieci dystrybucji SPOE KAS oraz,
  • świadczenia usługi pośredniej obsługi klienta SPOE KAS (obsługa kart flotowych FCI).

Podpisanie kolejnych umów planowane jest w najbliższych tygodniach.

Planujemy, że nowy system zostanie uruchomiony pod koniec 1 kwartału 2021 r.

Trwają również prace nad rozszerzeniem funkcjonalności systemu o obsługę pojazdów lekkich, co umożliwi pobór opłaty za przejazd autostradą w trybie „free flow” czyli bez konieczności zatrzymywania pojazdów w punktach poboru opłat.

Dialog z przewoźnikami

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa prowadzą stały dialog dotyczący poboru opłat drogowych z przewoźnikami. Zostaną uwzględnione postulaty branży co do ograniczenia zakresu danych niezbędnych do rejestracji w systemie
e-Toll. Nie będzie wymagane podanie numeru VIN pojazdu, czy informacji o mocy silnika czy rodzaju paliwa.

Zmiany wprowadzi nowela ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy jest po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych.

Inny ważny dla przewoźników postulat zniesienia obowiązku podawania numeru rejestracyjnego przyczepy/naczepy został już uwzględniony na wcześniejszym etapie prac legislacyjnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne