Orzeczenie wstępne TSUE a wznowienie postępowania przed sądem administracyjnym

Podstawa wznowienia postępowania z art. 272 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rozstrzygając przedstawione mu zagadnienie prawne, w dniu 16 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął następującą uchwałę (sygn. akt I FPS 1/17):

Podstawą wznowienia postępowania, o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania.


Na jakiej podstawie wydano tę uchwałę NSA?

Uchwała ta zapadła w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369) w zakresie przekazanego do rozstrzygnięcia NSA następującego zagadnienia prawnego:

"Czy podstawą wznowienia postępowania, o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.) może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania?"

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Brak podpisu pod skargą

4.6.2018 przez: Gdanskldz

Kauzus administracyjny

4.5.2014 przez: joanna.wedzonka

skarga kasacyjna do NSA

28.11.2010 przez: zuzanna11

sąd administracyjny

13.11.2002 przez: rorek1