Prawo prasowe zaktualizowane

Nowelizacja Prawa prasowego, w odpowiedzi na wniesioną do Sejmu petycję, dostosowuje archaiczne przepisy do aktualnego stanu prawnego. Rozszerza ona m.in. prawo do udzielania informacji prasie na osoby przebywające w Polsce, a niebędące obywatelami polskimi. Nowelizacja też np. obejmuje ochroną prawną sprawozdania z jawnych posiedzeń Senatu, tak jak w wypadku posiedzeń Sejmu, aby publikacje te były rzetelne i zgodne z prawdą.

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe?

Celem tej nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy – Prawo prasowe, uchwalonej w 1984 r., do aktualnej rzeczywistości ustrojowej oraz innych ustaw.

Pierwsza zmiana dotyczy nowego brzmienia art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo prasowe, zgodnie z którym każdy, a nie tylko obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, będzie mógł udzielać informacji prasie. Prawa do udzielania informacji prasie zyskają więc osoby przebywające w Polsce, a nie będące obywatelami polskimi, a także osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Ma to dostosować przepisy do konstytucji. 

Druga zmiana dotyczy  art. 13 ust. 2–4 ustawy – Prawo prasowe, w którym wyrazy „danych osobowych i wizerunku” zastępuje się wyrazami „wizerunku i innych danych osobowych”. Zmiana ta służy skorygowaniu zakresu znaczeniowego wyrażenia „dane osobowe”. Wizerunek osoby należy bowiem do zakresu pojęcia „dane osobowe”, co wynika z art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO).

Kolejna zmiana obejmuje art. 16 ust. 1 ustawy – Prawo prasowe, który w dotychczasowym brzmieniu odwołuje się do przepisu uchylonego Kodeksu karnego z 1969 r., stąd zmiana odwołania do przestępstwa z art. 240 § 1 aktualnego Kodeksu karnego.

W art. 37a ustawy – Prawo prasowe zmienia się nieaktualną terminologią dotyczącą „kar dodatkowych”.

Przepis art. 41 ustawy – Prawo prasowe obejmie ochroną prawną sprawozdania z jawnych posiedzeń Senatu, tak jak to czyni w stosunku do posiedzeń Sejmu.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Sprawa o znieslawienie ?

8.8.2019 przez: -

dobry adwokat w Krakowie

22.11.2018 przez: simon66