Projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa

Co zrobić, aby Polska była cyberbezpieczna? Określa to przygotowana pod kierownictwem Ministerstwa Cyfryzacji strategia, która trafiła do konsultacji.

Cele Strategii Cyberbezpieczeństwa

Strategia Cyberbezpieczeństwa to plan działania na kolejne pięć lat. Wskazuje kroki, które zwiększą poziom naszego bezpieczeństwa narodowego w przestrzeni wirtualnej. O co dokładnie chodzi? O minimalizowanie podatności na cyberzagrożenia, zwiększenie ochrony informacji w sektorach publicznym, militarnym i prywatnym,  a także o efektywne zwalczanie skutków incydentów w sieci.

Porady prawne

Strategia zastąpi Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022. Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz zwiększenie poziomu ochrony informacji w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym. Na lepszą ochronę informacji wpłynie też promowanie wiedzy i dobrych praktyk wśród obywateli.

Projekt zakłada także pięć celów szczegółowych. Są to:

  • rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa,
  • podniesienie poziomu odporności sieci i systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz sektora prywatnego, a także osiągnięcie zdolności do efektywnego zwalczania skutków incydentów,
  • zwiększenie potencjału narodowego w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
  • budowanie świadomości i kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • aktywna rola RP na arenie międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo – po pierwsze, drugie i...

Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024 jest kontynuacją i rozszerzeniem działań podejmowanych przez administrację rządową. Jej celem jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Jak wspomniano, strategia przede wszystkim zakłada rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), ale i m.in. rozbudowę systemu wymiany informacji czy opracowanie Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa.

Dokument zakłada również zwiększenie potencjału Polski w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa oraz zbudowanie naszej silnej międzynarodowej pozycji w tym zakresie.

- "Aktywna współpraca z innymi państwami na poziomie strategiczno-politycznym, operacyjnym i technicznym, przyczyni się do rozwoju naszego cyberbezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym" – powiedział Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Wśród zawartych w strategii propozycji znajdują się także m.in. rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych oraz opracowanie mechanizmów współpracy między sektorem publicznym i prywatnym.

Wiedza i dobre praktyki

Strategia przewiduje również rozwijanie świadomości społecznej w kierunku bezpiecznego korzystania z wirtualnej przestrzeni oraz zwiększenie kompetencji kadr odpowiedzialnych za kwestie cyberbezpieczeństwa.

Strategia zastąpi Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022. Nowy dokument – po konsultacjach - zostanie przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów i obowiązywać będzie przez pięć lat. Koordynatorem wdrażania strategii jest Minister Cyfryzacji.

W ciągu pół roku od przyjęcia dokumentu Minister Cyfryzacji przedstawi Plan Działań na rzecz wdrożenia Strategii Cyberbezpieczeństwa.

MAC czeka na opinie i komentarze. Konsultacje publiczne dotyczących projektu Strategii potrwają do 16 sierpnia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne