Projekt ustawy o emeryturach pomostowych poprzedziła długa debata

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Boni podkreślił, że projekt ustawy o emeryturach pomostowych jest efektem otwartości rządu na dialog. Przypomniał, że od początku czerwca do końca września, w sprawie emerytur pomostowych odbyło się 26 spotkań strony rządowej ze związkową, a obecnie projekt jest po drugim czytaniu w Sejmie.

Minister Michał Boni zaznaczył, że podczas negocjacji rząd był otwarty na merytoryczne argumenty, a ustalenie listy osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury wyprzedziła długa debata. - Punkt wyjścia był szacunek dotyczący około 130 tys. osób, które mogłyby uzyskać uprawnienie do emerytur pomostowych, punkt końcowy to jest 240 czy 250 tys. osób, a więc dwa razy więcej - dodał. Michał Boni przypomniał także, że rząd przyjął już osłonowy program Solidarność pokoleń 50+, który zawiera zachęty do zatrudniania osób po pięćdziesiątym roku życia.

Zdaniem ministra obecnie mamy najlepszy moment do wprowadzenia nowej ustawy, m.in. ze względu na niskie bezrobocie. - Za chwilę może się okazać, że przegramy wszyscy, jeśli zostaniemy bez ustawy - zaznaczył.

Michał Boni podkreślił, że dla polskiej gospodarki ważne jest, aby aktywność zawodowa osób po 50 i 55 roku życia była o wiele większa. Minister zwrócił także uwagę, że Polska jest krajem, który pod względem stosunku do aktywności zawodowej różni się od innych państw europejskich. - Wszystkie kraje w Europie robią od 10 lat coś odwrotnego - angażują starsze osoby w pracę, tak żeby wiek wyjścia z rynku pracy był wyższy i żeby więcej osób pracowało - zaznaczył. 

Sekretarz stanu w KPRM Michał Boni opublikował protokoły z rozmów rządu ze związkowcami. Są one dostępne na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Porady prawne

Źródło: www.kprm.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?