Rozporządzenie dotyczące swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

Rozporządzenie dotyczące swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

Centralny Punkt Kontaktowy

Rozporządzenie (UE) 2018/1807 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 listopada 2018 roku dotycząca norm wolnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej, stosowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej sześć miesięcy od jego publikacji, ma na celu zapewnienie na terytorium Unii swobodnego przepływu danych innych niż dane osobowe poprzez ustanowienie przepisów odnoszących się do wymogów dotyczących: lokalizacji danych, dostępności danych dla właściwych organów i przenoszenia danych przez użytkowników profesjonalnych.

Zakazuje ono nakładania przez państwa członkowskie UE wymogów dotyczących lokalizacji danych w zakresie przechowywania lub przetwarzania danych nieosobowych. Wyjątek od ogólnego zakazu ma zastosowanie, gdy ograniczenia dotyczące lokalizacji danych są uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z artykułem 7 rozporządzenia każde państwo członkowskie UE ustanawia pojedynczy punkt kontaktowy w celu:

  • udostępniania użytkownikom ogólnych informacji na temat niniejszego rozporządzenia;
  • udzielania pomocy właściwemu organowi z każdego państwa członkowskiego UE na należycie uzasadniony wniosek.

Porady prawne

Pojedynczy punkt kontaktowy w Polsce

Departament Polityki Cyfrowej - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polski: zagranica@kprm.gov.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika