Ruszyła wypłata trzynastej emerytury

5.4.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W czwartek pierwsi emeryci i renciści otrzymali dodatkowe świadczenia. W sumie „trzynastkę” otrzyma blisko 10 milionów emerytów i rencistów. Na świadczenia przeznaczone zostanie ponad 12 miliardów złotych.

Trzynasta emerytura wypłacana jest z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w kwietniu, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w maju (świadczenia i zasiłki przedemerytalne).

Wypłaty są realizowane na ogólnych zasadach przyjętych do wypłaty świadczeń, gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy.

Z przyjętego harmonogramu wypłat wynika, że pierwsze świadczenia trafiły do emerytów i rencistów w czwartek, 1 kwietnia.

Porady prawne

Komu przysługuje trzynasta emerytura?

W sumie dodatkowe świadczenie trafi do 9,8 mln emerytów i rencistów. Uprawnione do niego są osoby, które 31 marca roku, w którym jest wypłacane to świadczenie, są uprawnione do:

  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Trzynasta emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury – od 1 marca br. to 1250,88 zł. Świadczenie w tej wysokości otrzymają wszyscy emeryci i renciści, również ci, których świadczenia są niższe od gwarantowanej najniższej emerytury – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Z kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu. Oznacza to, że kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie ma wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub inne wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną).

Trzynasta emerytura stałym, rocznym świadczeniem

Pierwszy raz trzynastą emeryturę wypłacono w 2019 roku. Od 2020 r. „trzynastka” ma charakter stałego, corocznego świadczenia. W 2021 roku na wypłatę dodatkowych świadczeń przeznaczymy ok. 12,2 mld złotych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne