Nie będzie specjalnego podatku węglowodorowego

15.11.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Uchylenie specjalnego podatku węglowodorowego

Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchyla ustawę z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym, która wprowadziła system opodatkowania ropy i gazu, wydobywanych po 1 stycznia 2020 r.

Państwo miało pobierać rentę surowcową o docelowej wysokości ok. 40%. Miały się na nią składać specjalny podatek węglowodorowy (stawka 0–25%) i podatek od wydobycia niektórych kopalin. Nie zostały jednak spełnione założenia ustawy, że podatek, który miał obowiązywać od 2020 r., będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego.

Porady prawne

W Polsce nie nastąpił rozwój wydobycia gazu łupkowego, podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego.

Jednocześnie ma się zmienić termin powstania opodatkowania wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Zmiany CIT

Przewidziano także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Chodzi o modyfikację zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (poprzez wprowadzenie ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych). Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego będą je przekazywali za pomocą środków komunikacji elektronicznej szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wraz ze sprawozdaniem z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

 Przewidziano także możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku i niezatrudniających pracowników.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne