Już ponad 42 mld zł trafiły do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 20 maja - wynosi już 42,88 mld zł.

Porady prawne

Rodzaje pomocy

Z tarczy antykryzysowej przyznano już m.in.:

 • 791 195 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 3 946 385 117 zł (stan na 21.05.2020);
 • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 3 539 615 528  zł (stan na 21.05.2020);
 • 704 539 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 1 401 104 985 zł (stan na 21.05.2020);
 • 1 141 862 994 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 21.05.2020);
 • zwolnienie ze składek ZUS o wartości 1 806 000 000 (stan na 19.05.2020);
 • 31,05 mld zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR (stan na 20.05.2020).

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 4 358 104  wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

 • 27 569 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • 1 312 964 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • 172 534 – dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 871 270 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • 181 299 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
 • 63 411 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
 • 1 726 981 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

Zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Rząd chroni firmy przed kryzysem

Tarcza antykryzysowa działa i chroni polskich przedsiębiorców, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami pandemii. Polska jest w czołówce państw, które proponują tak kompleksową pomoc dla gospodarki. Do tej pory pomoc publiczna przekazana na ten cel wynosi 44,6 mld złotych. Rząd ciągle pracuje nad nowymi rozwiązaniami i ulepsza już obowiązujące. Dlatego też podczas ostatniej Rady Ministrów przedstawił rozwiązanie, które przewiduje ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej.

Działania mające na celu stabilizację zatrudnienia, wsparcie płynności finansowej oraz zapobieganie wrogim przejęciom służą podtrzymaniu potencjału produkcyjnego polskich firm. Wszystko po to, aby po ustaniu pandemii mogły łatwiej wrócić do normalnego funkcjonowania. 

Cel: dobry start dla firm po kryzysie

Dzięki uruchomieniu Tarczy Finansowej uratowaliśmy wiele milionów miejsc pracy. Te miejsca pracy razem z kapitałem wiedzy polskich firm stworzą dobry punkt startu po kryzysie. Żeby Polska wyszła z niego wzmocniona – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie Elsit w Gliwicach, która otrzymała dofinansowanie w ramach pomocy rządowej.

Kapitał wiedzy i ludzkich rąk

W Gliwicach premier podkreślał, że wartość firmy często tworzy się latami. „Przy tworzeniu Tarczy Finansowej przyświecało nam to, żeby nie dać zniszczyć tego kapitału ludzkich rąk, ludzkich umysłów, kapitału wiedzy, który w Polsce w ostatnim trzydziestoleciu, ale i wcześniej, rósł” – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier przy tej okazji zapewnił, że rząd chroni polski rynek i przedsiębiorców przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o sytuacje, kiedy ich wycena może być szczególnie niska ze względu na epidemię koronawirusa. Rozwiązanie to ma obowiązywać przez 2 lata.

Tarcze Finansowa i Antykryzysowa – najnowsze dane

Rząd przede wszystkim jednak oferuje różne narzędzia w ramach Tarczy Finansowej i Tarczy Antykryzysowej, które w sposób elastyczny wspierają biznes. Pożyczki dla mikro przedsiębiorców, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność oraz zleceniobiorców to tylko część instrumentów, które wspomagają polskie firmy w tym trudnym czasie. Wśród narzędzi są także subwencje Polskiego Funduszu Rozwoju. Żywa gotówka trafia na konta przedsiębiorstw w ciągu kilku dni od złożenia wniosku.

TARCZA FINANSOWA

 • Do ponad 161 tys. firm trafiło prawie 32 mld zł.
 • Przedsiębiorstwa te zatrudniają ponad 1,63 mln osób.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 • Złożono ponad 4,36 mln wniosków o skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez Tarczę Antykryzysową.
 • Do tej pory przyznano ponad 791 tys. pożyczek mikroprzedsiębiorcom,  w wysokości ponad 3,95 mld zł.
 • Wypłacono ponad 705 tys. świadczeń postojowych w kwocie ponad 1,4 mld zł.
 • W ramach ochrony miejsc pracy z FGŚP przyznano ponad 3,54 mld zł.
 • ZUS zatwierdził zwolnienie ze składek za marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej na 1,8 mld zł.  
 • W ramach różnych instrumentów Tarczy Antykryzysowej wpłacono blisko 11,83 mld zł.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (Fundusz Pracy):

 • 791195 – liczba przyznanych pożyczek,
 • 3 946 385 117 zł – wartość przyznanych pożyczek.

Ochrona miejsc pracy (fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych):

 • 3 539 615 528 zł – przyznana kwota dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność oraz zleceniobiorców:

 • 704 539 – liczba wypłaconych świadczeń postojowych
 • 1 401 104 985 zł – kwota wypłaconych świadczeń postojowych.

 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika