Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej

25.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Z inicjatywy sejmowej Komisji Infrastruktury, Ministerstwa Infrastruktury i Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 24 czerwca 2008 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja "Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej". Przedmiotem konferencji była dyskusja nad wnioskami z "Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju", przyjętego przez Sejm 11 kwietnia 2008 r. Dyskusja nad kierunkami polityki przestrzennej była ważnym elementem prowadzonych przez rząd prac nad systemową reformą procesu inwestycyjnego i planowania przestrzennego.

Prace nad racjonalizacją procesu inwestycyjnego oraz zintegrowanym zarządzaniem rozwojem miast zmierzają do tego, aby polski system gospodarowania przestrzenią był nowoczesny, sprawny i przyjazny dla obywateli oraz jednocześnie służył koordynacji interesów i działań - powiedział podczas konferencji Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński. W swoim wystąpieniu wiceminister infrastruktury mówił także o tym, że rozwój zintegrowany, wykorzystujące mechanizm planowania przestrzennego powiązanie polityk sektorowych, powinien stać się priorytetem polskiej polityki przestrzennej. Konieczne jest budowanie świadomości potrzeby integracji poszczególnych sektorowych polityk rozwojowych oraz polityk poszczególnych szczebli administracji publicznej, zwłaszcza szczebli samorządowych - dodał wiceminister.

Zebrani podczas konferencji eksperci i posłowie sejmowej Komisji Infrastruktury byli zgodni, że polityka przestrzenna staje się coraz istotniejszym elementem zarządzania rozwojem.

Pozwala na efektywne wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, przez kreowanie warunków dla wzrostu społeczno-gospodarczego w połączeniu z ochroną dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Dlatego zagadnienia polityki przestrzennej stają się coraz aktywniejszym polem działań i współpracy w Unii Europejskiej.

Uczestnicy konferencji otrzymali także projekt ustawy o racjonalizacji procesu inwestycyjnego. Prowadzone w Ministerstwie Infrastruktury prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego i 37 innych ustaw oraz równoległa dyskusja nad "Raportem o stanie zagospodarowania przestrzennego" i "Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" dowodzą, że zapowiedzi zintegrowanego podejścia do planowania są realizowane w praktyce - mówił prof. Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Dobra międzyresortowa współpraca ministerstw infrastruktury i środowiska nad obecnym projektem nowelizacji ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rzeczywiście jest dużą nowością - powiedziała poseł Aldona Młyńczak z sejmowej Komisji Infrastruktury.

Do pobrania:

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych innych ustaw
  2. "Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju"
  3. Materiały konferencyjne "Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej"
  4. Biuletyn z posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęconego rozpatrzeniu "Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju", w dniu 6 lutego 2008 r.
  5. Fragment debaty plenarnej (13 posiedzenie, 10 kwietnia 2008 r., 13 punkt porządku dziennego): rozpatrzenie "Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju" (druk nr 74) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 200)

Źródło: www.mi.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Prawo do wskazania nowego najemcy

26.2.2020 przez: agaipotr

zamykanie klatki schodowej

10.4.2018 przez: Izabella95

Pozew - formularz "P"

1.2.2018 przez: Mayshi