ZUS dąży do rozwiania wątpliwości w sprawie umowy z Qumak-Sekom

23.9.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł po wielomiesięcznym postępowaniu przetargowym w trybie zamówień publicznych i wyczerpaniu trybu odwoławczego umowę z firmą Qumak-Sekom na dostawę, instalację i uruchomienie 44 zestawów sprzętu komputerowego (m.in. serwery aplikacyjno-bazodanowe, systemy pamięci masowej i oprogramowanie systemowo-narzędziowe) dla jednostek organizacyjnych ZUS.

Zanim umowa została zawarta, Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, w trzech postępowaniach odwoławczych, rozstrzygnęła je na korzyść Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zatem po wydaniu orzeczeń przez Krajową Izbę Odwoławczą, zgodnie z prawem zamówień publicznych, ZUS zawarł umowę z firmą Qumak-Sekom.

W trakcie realizacji umowy Sąd Okręgowy w wyniku pozwu firmy Comarch, jednego z oferentów, wydał orzeczenie sprzeczne z orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej. Miało to miejsce nie tylko po wyczerpaniu trybu odwoławczego, ale także już po nawiązaniu przez strony stosunku prawnego. Orzeczenie sądu było więc sprzeczne z werdyktem arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej.

W związku z powyższym ZUS zwrócił się do sądu, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Mikołaj Skorupski
Rzecznik Prasowy ZUS

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Protest faksem w terminie ?

12.1.2007 przez: Edek2

Protest po wyroku arbitrów ???

12.1.2007 przez: Edek2