e-prawnik.pl Porady prawne

Spory pracownicze porady prawne - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Pełnomocnik pracownika przed sądem

  Byłem przewodniczącym zakładowej organizacji związkowej. Aktualnie nie pełnię żadnych funkcji. Art. 465 par. 1 kpc stanowi iż, przedstawicielem pracownika przed sądem pracy może być przedstawiciel (...)

  Pełnomocnik pracownika przed sądem
 • Ustalenie stosunku pracy

  Uchwałą Zarządu sp. z o.o. zostałam powołana na kierownika zakładu. Nie zostały mi określone obowiązki. Wykonywałam polecenia prezesa zarządu. Otrzymywałam za pracę wynagrodzenie. Nie została (...)

  Ustalenie stosunku pracy
 • Dochodzenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

  Zwolniłem się za porozumieniem stron. Napisałem do byłego pracodawcy pismo z prośbą o wypłatę zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Od wysłania powyższego pisma minęło już dwa tygodnie. (...)

  Dochodzenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • Odwołanie się pracownika od kary porządkowej

  Od 9 miesięcy pracuję w małej firmie, zatrudniającej 14 pracowników. Od jakiegoś czasu zastępca kierownika zakładu potrąca mi z pensji 15 zł. za każde spóźnienie w pracy. Zarabiam 800 zł. (...)

  Odwołanie się pracownika od kary porządkowej
 • Termin wypłaty odszkodowania pracownikowi

  Sąd pracy nakazał mojemu byłemu pracodawcy sprostować świadectwo pracy, czyli wpisać prawdziwą przyczynę rozwiązania umowy o pracę - art. 55 par. 1[1] Jaki termin na wypłacenie odszkodowania, (...)

  Termin wypłaty odszkodowania pracownikowi
 • Udowodnienie mobbingu w firmie

  Jestem w pracy prześladowany i upokarzany. Ponieważ pozostali pracownicy są też zastraszeni nie będą zeznawać w sądzie. Jakie mogę podnieść dowody by dowieść prześladowania (nagrywać rozmowy, (...)

  Udowodnienie mobbingu w firmie
 • Roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia

  Czy można wspólnie (trzy osoby) wystąpić do Sądu Pracy z roszczeniem o wypłatę zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe dotyczącego tego samego czasokresu pracy i tej samej kwoty zaległości (...)

  Roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia
 • Przywrócenie do pracy a składki ZUS

  Pracodawca zrywa umowę bez wypowiedzenia, pracownik odwołuje się do Sądu Pracy, który przywraca pracownika do pracy, co ze składkami ZUS za okres postępowania jeśli trwało ponad 3 miesiące i (...)

  Przywrócenie do pracy a składki ZUS
 • Odwołanie się do sądu pracy o porozumienia

  Pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony. Umowa została rozwiązana na prośbę pracownika ""za porozumieniem"" i natychmiast założył własną działalność i podnajął stanowisko pracy na (...)

  Odwołanie się do sądu pracy o porozumienia
 • Powództwo o sprostowanie świadectwa pracy

  Czy sąd pracy może nakazać firmie zmianę świadectwa pracy (sprostowanie) i wypłaty odszkodowania dla pracownika, który został niesłusznie zwolniony po 20 latach pracy (z art. 52 par. 1). Sprawa (...)

  Powództwo o sprostowanie świadectwa pracy
 • Koszty postępowania przed sądem pracy

  Czy poniosę jakieś konsekwencje ekonomiczne bądź prawne gdy przegram sprawę w sądzie pracy? Ponadto jakie koszty trzeba ponieść składając pozew do sądu pracy?

  Koszty postępowania przed sądem pracy
 • Powoływanie dowodów przed sądem pracy

  W połowie marca dostałam wymówienie pracy. Okres wypowiedzenia jest trzymiesięczny i na ten czas zostałam skierowana do pracy na stanowisko sprzedawcy w dziale spożywczym (moje poprzednie stanowisko (...)

  Powoływanie dowodów przed sądem pracy
 • Odwołanie się od wyroku sądu pracy I instancji

  Postępowanie toczy się przed Sądem Pracy. Załóżmy, że kończy się wyrokiem niekorzystnym dla pracownika (powoda). Powód zamierza odwołać się do II instancji. W jaki sposób poprosić Sąd o (...)

  Odwołanie się od wyroku sądu pracy I instancji
 • Odwołanie się od wypowiedzenia stosunku pracy

  Czy gorsze warunki odpraw (zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy) dla pewnej grupy pracowniczej są podstawą zaskarżenia do Sądu Pracy? Problem dotyczy odpraw według wewnętrznego regulaminu (...)

  Odwołanie się od wypowiedzenia stosunku pracy
 • Wysłanie zwolnienia lekarskiego listem poleconym

  Czy zwolnienie lekarskie wysłane listem poleconym i nieodebrane przez pracodawcę jest w świetle prawa pracy uznane za doręczone w ewentualnym sporze przed sądem pracy?

  Wysłanie zwolnienia lekarskiego listem poleconym
 • Przywrócenie pracownika do pracy a składka ZUS

  Co ze składką pracownika na ZUS od momentu zerwania bez wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę do momentu przywrócenia do pracy pracownika pod wpływem decyzji Sądu Pracy, która nastąpiła (...)

  Przywrócenie pracownika do pracy a składka ZUS
 • Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

  Jak najskuteczniej domagać się rekompensaty za znieważenie w miejscu pracy, które miało miejsce przy wielu świadkach? Czy nieodzowne jest zawiadomienie policji, czy też wystarczy złożyć oskarżenie (...)

  Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika
 • Odszkodowanie za chorobę zawodową

  Orzeczono, że choroba, która doprowadziła do śmierci mojego ojca jest chorobą zawodową. Czy i jak mogę starać się o odszkodowanie?

  Odszkodowanie za chorobę zawodową
 • Żądanie odsetek od pracodawcy

  Jeżeli zakład pracy nie wypłacił ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w dniu rozwiązania umowy o pracę, to czy pracownik może domagać się odsetek za każdy dzień zwłoki?

  Żądanie odsetek od pracodawcy
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy

  Jestem bezrobotny od maja 2001, zarejestrowany w PUP od września 2001, uprawniony do zasiłku od końca grudnia 2001 na okres trzech miesięcy. Na przełomie października i listopada pracowałem na podstawie (...)

  Ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Wniosek o uchylenie kary nagany

  Pierwszą sprawę miałam w Sądzie Pracy w Gdańsku, po orzeczeniu wyroku złożyłam apelację i otrzymałam zawiadomienie o rozstrzygnięciu sporu w Sądzie Pracy w Gdyni. Chciałabym wiedzieć do jakich (...)

  Wniosek o uchylenie kary nagany
 • Ugoda pracodawcy z pracownikiem

  Jaki jest tryb zawierania ugody pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w sytuacji, gdy nie działają u pracodawcy związki zawodowe? Czy ugoda zawarta tylko przed sądem jest ważna?

  Ugoda pracodawcy z pracownikiem
 • Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

  Miałem wypadek w służbie. Przeprowadzono postępowanie powypadkowe, w wyniku którego stwierdzono, iż nie był to wypadek w służbie, ponieważ jest zbyt dużo wątpliwości, aby to jednoznacznie (...)

  Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie
 • Wypłata zasądzonego wynagrodzenia a ZUS i podatek

  Lekarze wygrywają coraz więcej spraw dotyczących roszczeń finansowych - zapłaty za dyżury, zaległe XII-tki. Wyroki sądowe przyznają im zasądzone kwoty, o które składali powództwa. Tymczasem (...)

  Wypłata zasądzonego wynagrodzenia a ZUS i podatek
 • Dochodzenie zaległego wynagrodzenia

  Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie za pracę od pracodawcy. Do którego sądu skierować pismo?

  Dochodzenie zaległego wynagrodzenia

1

2