e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje dotyczące prawa administracyjnego - Strona 4

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 20.3.2020

  Stan epidemii!

  Rząd wprowadził stan epidemii, który daje odpowiednim organom państwowym nowe uprawnienia, ale na nas wszystkich nakłada również nowe obowiązki. Zawieszono zajęcia edukacyjne (...)

  Stan epidemii!
 • 19.3.2020

  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 a koronawirus

  Zaktualizowane zostały wytyczne dla instytucji, które realizują działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Najważniejsze zmiany - kontakt telefoniczny tam gdzie to możliwe, (...)

  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 a koronawirus
 • 15.3.2020

  Ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem

  Celem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi (...)

  Ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem
 • 14.3.2020

  Nowe ograniczenia w związku z koronawirusem

  W okresie od 15 marca br. do 24 marca br. będzie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać (...)

  Nowe ograniczenia w związku z koronawirusem
 • 13.3.2020

  Wcześniejsze ograniczenia w związku z koronawirusem

  10 marca zdecydowano o odwołaniu imprez masowych, których bardzo szczegółowa definicja znajduje się w ustawie. Pasażerowie przyjeżdżający do Polski z zagranicy poddawani (...)

  Wcześniejsze ograniczenia w związku z koronawirusem
 • 12.3.2020

  Kwarantanna obowiązkowa

  Jeżeli pacjent jest objęty kwarantanną domową, to musi być odpowiedzialny i nie narażać innych na ryzyko. Złamanie kwarantanny może podlegać karze wynikającej z Kodeksu karnego lub nakładanej (...)

  Kwarantanna obowiązkowa
 • 7.3.2020

  Kara za odciski palców uczniów

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości 20 tys. zł w związku z naruszeniem polegającym na przetwarzaniu danych biometrycznych dzieci podczas korzystania (...)

  Kara za odciski palców uczniów
 • 3.3.2020

  Specustawa ws. koronawirusa

  Sejm uchwalił ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Zawiera ona przepisy umożliwiają podejmowanie działań minimalizujących (...)

  Specustawa ws. koronawirusa
 • 2.3.2020

  Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

  Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, \"rodzica\", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego (...)

  Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...
 • 24.2.2020

  Polecony nie tylko do skrzynki, ale też elektronicznie

  Osoby, które będą chciały, od 2021 roku będą mogły odbierać i wysyłać korespondencję poleconą z urzędów bez konieczności chodzenia na pocztę. Rada Ministrów dziś to (...)

  Polecony nie tylko do skrzynki, ale też elektronicznie
 • 24.2.2020

  Urząd dzwoni do obywatela

  Przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych – to nasz cel. Dzięki przyjętym zmianom, które Minister Cyfryzacji zaproponował w ustawie o informatyzacji, będzie szybciej i skuteczniej.

  Urząd dzwoni do obywatela
 • 19.2.2020

  Homologacja silników dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

  Rządowy projekt obejmuje kwestię homologacji silników przeznaczonych dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach oraz ustanawia system nadzoru nad tym rynkiem. Nowe rozwiązania dostosowują (...)

  Homologacja silników dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach
 • 16.2.2020

  Będą zmiany ustawy o transporcie drogowym

  Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on szereg zmian mających (...)

  Będą zmiany ustawy o transporcie drogowym
 • 16.2.2020

  Założenia nowelizacji Konstytucji dla Nauki

  Celem projektowanej nowelizacji Konstytucji dla Nauki jest zagwarantowanie wszystkim członkom wspólnoty uczelni oraz pracownikom systemu szkolnictwa wyższego i nauki przynależnych im wolności (...)

  Założenia nowelizacji Konstytucji dla Nauki
 • 14.2.2020

  Milion danych kontaktowych w RDK

  Milion wpisów w 45 dni, czyli ponad 22 tysiące dziennie. Polacy chcą korzystać z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK).

  Milion danych kontaktowych w RDK
 • 12.2.2020

  Od wykluczenia do aktywizacji

  Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu „Od wykluczenia do aktywizacji” „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata (...)

  Od wykluczenia do aktywizacji
 • 6.2.2020

  Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

  Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie (...)

  Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 • 3.2.2020

  Ruszyła kwalifikacja wojskowa

  W poniedziałek (3 lutego) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do końca kwietnia br. Obejmie ponad 220 tysięcy mężczyzn oraz niemal 4 tysiące kobiet. Kogo obejmie kwalifikacja (...)

  Ruszyła kwalifikacja wojskowa
 • 28.1.2020

  Za wykroczenie zapłaci właściciel pojazdu...

  Właściwy organ państwa wykonującego nie może odmówić uznania i wykonania kary pieniężnej w związku z wykroczeniem drogowym, nałożonej na osobę, na której nazwisko jest zarejestrowany (...)

  Za wykroczenie zapłaci właściciel pojazdu...
 • 23.1.2020

  Generalny Pomiar Ruchu 2020

  23 stycznia 2020 r. rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zebrane informacje zostaną wykorzystane (...)

  Generalny Pomiar Ruchu 2020
 • 22.1.2020

  Stopień alarmowy BRAVO na terenie Małopolski oraz ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA na pozostałym terytorium (...)

  Stopień alarmowy BRAVO na terenie Małopolski oraz ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju
 • 22.1.2020

  Treści z zakresu ekologii dla uczniów

  Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. MEN włącza zagadnienia klimatyczne do działań realizowanych w polskich (...)

  Treści z zakresu ekologii dla uczniów
 • 22.1.2020

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw

  Wzmocniony zostanie system zarządzania kryzysowego. Nowe rozwiązania uwzględniają cele i wymogi Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w tym obszarze. Zmieniony zostanie również sposób (...)

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw
 • 19.1.2020

  Nowy wzór wniosku o dowód osobisty

  Od stycznia br. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego. Dzięki wprowadzonym przepisom ofiary kradzieży tożsamości będą mogły otrzymać nowy dokument. 

  Nowy wzór wniosku o dowód osobisty
 • 17.1.2020

  Więcej fotoradarów i nie tylko...

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił przetarg na zakup oraz instalację 26 fotoradarów, które usytuowane zostaną w najbardziej niebezpiecznych miejscach w kraju. To (...)

  Więcej fotoradarów i nie tylko...
 • 15.1.2020

  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych - konkurs trwa

  Rząd ogłosł konkurs ofert do Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja na rok 2020. Do wzięcia jest aż 40 mln zł. Wysokość dotacji, o którą (...)

  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych - konkurs trwa
 • 13.1.2020

  „Mój Prąd” - nabór wniosków

  Ruszył drugi nabór w ramach programu „Mój Prąd”. Dzięki kolejnym 600 mln zł dotacji na przydomowe instalacje fotowoltaiczne (PV) wygenerowana zostanie moc 700 MW. Nowością (...)

  „Mój Prąd” - nabór wniosków
 • 8.1.2020

  Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

  W najbliższy poniedziałek, 13 stycznia br. rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych, która potrwa do 26 stycznia. Na zimowy wypoczynek wybiorą się uczniowie z województw lubelskiego, (...)

  Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020
 • 31.12.2019

  Przedłużenie okresu użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami

  W dniach 20 i 27 grudnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wydał – na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej (...)

  Przedłużenie okresu użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami
 • 30.12.2019

  Pilotaż centrów usług społecznych

  Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych. Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum (...)

  Pilotaż centrów usług społecznych
 • 19.12.2019

  Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

  Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać - za pośrednictwem Geoportalu – z takich danych, jak zdjęcia lotnicze, czy podstawowe informacje na temat działek - takie (...)

  Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • 17.12.2019

  Opłaty abonamentowe RTV w 2020 r.

  Poznaj wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV obowiązujące w 2020 roku.

  Opłaty abonamentowe RTV w 2020 r.
 • 11.12.2019

  Bezpieczniejsza żywność i rośliny?

  Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego: projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, projekt (...)

  Bezpieczniejsza żywność i rośliny?
 • 8.12.2019

  Co nowego w transporcie kolejowym i autobusowym?

  Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Z kolei Rada Ministrów przyjęła uchwałę (...)

  Co nowego w transporcie kolejowym i autobusowym?
 • 29.11.2019

  Nowa edycja programu „Senior +”

  Ruszyła edycja 2020 programu Senior+. Samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego (...)

  Nowa edycja programu „Senior +”
 • 28.11.2019

  „SMOG” wyeliminuje z dróg stare auta

  Od czasu do czasu policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. Podczas pełnienia takiej służby 20 listopada br. funkcjonariusze zwracali (...)

  „SMOG” wyeliminuje z dróg stare auta
 • 27.11.2019

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zmieniony

  Do 6 grudnia br. szkoły mogą składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest (...)

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zmieniony
 • 25.11.2019

  Nowe przepisy w sprawie kontroli ruchu drogowego

  7 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego.

  Nowe przepisy w sprawie kontroli ruchu drogowego
 • 25.11.2019

  Zmiany w nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

  Wieś Teodorów Wielki w powiecie radomszczańskim zmieni nazwę na Teodorów Duży. Jeziorki w powiecie brodnickim przyjmą nazwę Jeziórki, a Grądy-Łazy w powiecie pajęczańskim (...)

  Zmiany w nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
 • 24.11.2019

  Przedświąteczny boom na rynku pocztowo-kurierskim

  Pomiędzy  Black Friday - czyli ostatnim piątkiem listopada – a Świętami Bożego Narodzenia trwa najgorętszy w roku okres na rynku pocztowo-kurierskim. Aby nasze przesyłki dotarły na czas, (...)

  Przedświąteczny boom na rynku pocztowo-kurierskim